U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Parel Van Grote Waarde

Lukas 19:10 Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.

We zagen dat de verwerping van het aanbod van het Koninkrijk door Zijn volk Israël rijkdom brengt voor de wereld. Dat vinden we terug in de volgende gelijkenis.

De Kostbare Parel
Mattheus 13: 45 – 46 Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had, en kocht die.
De Zoon des mensen zoekt en vindt ook de kostbare parel.

Deze Ene Parel Is De Gemeente
Efeze 5: 25 Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven.
In de gelijkenis verklaart de Heer deze waarheid. De Gemeente behoort aan Hem en zal met Hem in de hemelen zijn. Van hoe grote waarde moet deze éne parel voor Hem geweest zijn dat Hij alles voor haar over had!

De Parel In De Oceaan
De parel wordt uit de zee genomen. Op de donkere bodem van de oceaan is haar schuilplaats, in het huis van een schaaldier en door zijn werk wordt de kostbare parel geproduceerd.

Ontstaan Van De Parel
Een korreltje zand raakt tussen de schelp en het dier en veroorzaakt daardoor een wondje in de zijde van het dier. Op dit nietig korreltje zand deponeert het dier een dun laagje schitterend parelmoer. Dat wordt telkens en telkens opnieuw herhaald totdat tenslotte in de zij van het dier de schoonste parel gevonden wordt, een parel van grote waarde, waarin de kleuren van de regenboog en de tinten van de hemel worden weerkaatst.

Christus Genadewerk
Zo liet God eens een diepe doodsslaap op de mens komen en bouwde de vrouw uit de zijde. Christus heeft zich laten verwonden om ons te vormen uit Zijn zij.

De Parel Een Perfecte Eenheid
De parel vertegenwoordigt een eenheid, zoals we die in Galaten beschreven vinden.
Galaten 3: 28 Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk: gij allen zijt immers een in Christus Jezus.
Waarom wordt er hier gebruik gemaakt van het beeld van een parel? Het is het enige kostbare juweel dat niet gebroken kan worden zonder het totaal te vernietigen. Een diamant en ook een klomp goud kan je in veel stukjes verdelen. Het blijven stukje voor stukje juweeltjes. Maar verdeel je een parel dan blijft er niets over. De stukjes zijn waardeloos. Er is alleen maar eenheid in zijn geheel en in Christus alleen.

De Parel Een Product Van Lijden
Nog een verschil is dat een parel het product is van een levend schepsel. Dat is niet bij goud, niet bij diamant. Het is ook het resultaat van lijden. De parel is het antwoord op een verwonding, die de oester is toegebracht. Nou juist datgene wat het lijden veroorzaakt wordt tot een prachtig juweel.
Zo’n parel komt niet in een dag tot stand. Het is een langzaam en geleidelijk proces, een proces van geduldig wachten. 20 eeuwen is dat proces van de eenheid van de gemeente nu al in werking.

De Oorsprong Van De Parel
Onze oorsprong is niet om over naar huis te schrijven. Een verzameling van het laagste van het laagste. Zo vind je de oorsprong van deze parel van grote waarde in de diepte van de zee, tussen de modder en de smurrie, want daar is het dat je de oester tegenkomt. Het zijn de aaseters van de oceaan. De ene smerigheid na de ander komt voorbij en daar wordt de parel gevormd. Het is genade alleen wat ons tot zo’n kostbaar juweel vormt.

De Verborgen Plek Van De Parel
Het formeren van deze parel wordt niet waargenomen door menselijke ogen. Het vindt plaats in de duistere diepte van de oceaan.
Colosse 3: 3 Ons leven is met Christus verborgen in God.
Niemand die dat leven van genade waarneemt.

De Weerspiegelende Schoonheid Van De Parel
Toch, we zijn heldere lichten in een duistere wereld. De parel weerspiegelt het licht van de hemel op schitterende wijze. Dat zal straks openbaar komen als Christus zal verschijnen om Zijn schat Israël uit de akker te verzamelen
Colosse 3: 4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.
Wat een schoonheid zal daar fonkelen!

Leven Uit De Dood
Christus zal dan zijn volk, de schat, aannemen. Wat zal dat betekenen voor de akker?
Romeinen 11:15 Want, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?

Heel Persoonlijke Genade
Zou de Heer hetzelfde gedaan hebben voor de parel als jij de enige zou zijn hier op aarde? Jazeker! Lees vers 46 maar eens op die manier: “Toen Hij Gerard [of jouw eigen naam] gevonden had ging Hij heen, verkocht al wat Hij had en kocht hem.”

Jij Bent Waardevol!
Jij bent waardevol voor God. Zo waardevol dat Jezus, de Zoon des mensen, zijn leven gaf speciaal voor jou. Je hoeft niet te kijken naar je afkomst. Je hoeft niet te kijken naar hoe je het ervan afbrengt. Hij zocht en vond je en houd je nu aan Zijn hart. Wat een genade!

Weet je dat de Vader je kent?
Ja, maar Heer! Kijk nu eens wat ik weer doe!
Weet je dat je van waarde bent?
Wat heb ik dan gedaan?
Weet je dat jij een parel bent?
Ik, een parel?
Een parel in Gods hand,
Een parel in Gods hand.

Mijn Parel
Mijn leven, jouw leven, verborgen met Christus in God.
Heel even opent God zijn handen een beetje en kijkt: “Mijn parel!”

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina