U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Waarheid

Johannes 18:38 Pilatus zei tot Hem: Wat is waarheid?
Johannes 14:6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven;

Christus De Waarheid
Christus is de personificatie van waarheid. Dat op zich zegt al alles.
In onze praktische wandel willen we waarheid. Door Bijbelstudie heb ik ontdekt dat mijn mening en visie regelmatig onderuit gehaald wordt door dieper op de Bijbelse gegevens in te gaan.
De waarheid, die alleen in de Persoon van de levende, opgestane Christus is, werkt liefde naar elk mens en verbondenheid met elke gelovige, ongeacht welke achtergrond of visie.

Mijn ‘Waarheid’ Brengt Strijd
Mijn verdediging van een bepaalde mening of visie stoot mensen weg en brengt strijd en verdeeldheid onder gelovigen. Mijn strijdbaar spreken over mijn mening of visie is dus het tegenovergestelde van de waarheid. Ook al geloof ik nog zo stellig dat iets mijn persoonlijke waarheid is, toch is het de leugen. Dat blijkt uit de vrucht van mijn spreken.
Mijn mond, gevuld met mijn persoonlijke visie of mening, is als een wapen die een ander ombrengt.

De Liefdevolle Omarming
De waarheid in Christus is als een liefdevolle omarming, die ons samenbrengt.
Het leven uit genade heeft een gigantisch, onmenselijke vrucht. De waarheid in Christus kan ik onmogelijk in eigen kracht uitleven. Mijn mening, mijn visie staat in de weg.
Terwijl in de waarheid van Christus nu al elke gelovige aan willekeurig elk andere gelovige hecht verenigd is tot een eenheid, slaat in de praktische verwerkelijking mijn mening, mijn visie een wig in die waarheid van Christus. Natuurlijk kan dat niet. De waarheid blijft de werkelijkheid en eenmaal zullen we die waarheid praktisch zien als we verheerlijkt bij de Heer zijn. Maar nu is de waarheid in Christus al een feit. Het is volbracht. De eenheid tussen ons als gelovigen hoeft niet vaster aangetrokken te worden.

Waarheid Door Genade
Hoe kan de waarheid, die Christus is, nu al praktisch openbaar komen? Genade alleen! Mijn vlees komt met mijn mening aanzetten en ik zet het mes in die praktische uitwerking van genade. Gods genade zet het mes in mijn mening. Mijn mening is niet de waarheid, maar is de leugen. Christus is de waarheid. Genade brengt door Gods Geest de waarheid openbaar.

Genade Haalt Gelukkig Mijn ‘Waarheid’ Onderuit
Mijn God, dus daarom mag ik dankbaar zijn voor het feit dat er zo regelmatig niets overblijft van mijn inzichten als ik Bijbelstudie doe!’. Het is genade dat er zoveel onderuit gehaald wordt, wat ik dacht te zien als waarheid. Het enige wat werkelijk van belang is en standhoudt is geen leer, is geen mening, is geen visie. De enige werkelijkheid, de enige waarheid is een levende, opgestane Heer. Hij is mijn leven, Hij is jouw leven, Hij is het leven van mijn medegelovige en Hij is het leven van mijn buurman die er misschien nog niet eens erg in heeft. Alles is volbracht.

O Heer, leer mij meer uit die volheid van genade te leven!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina