U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gelukkige Hoop Van Zijn Verschijning

Titus 2: 1 Kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.
Titus 2: 11 De genade van God is verschenen, redding brengend aan alle mensen,
Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
Titus 2: 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus,
Titus 2: 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Titus 2: 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus,

Paulus deelt met Titus het feit dat de opvoeding door de genade van God een verwachting uitwerkt. Hier is het de verwachting van de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus.

Een verwachting die door de genade van God wordt opgewekt. In het Nieuwe Testament wordt veelvuldig het Griekse woord voor deze verwachting gebruikt voor een Goddelijk ingrijpen. Ook bij dit woord komen we terecht bij het Koninkrijkskenmerk van deze brief.
Wil je deze studie lezen click dan op deze link

Ons zalig, oftewel gelukkig, uitzicht als Lichaam van Christus is dat hetgeen nu al volmaakt werkelijkheid is in Christus, maar wat we nu nog niet met onze ogen kunnen waarnemen, straks ook door onze zintuigen ondervonden worden. Wat een heerlijk moment zal de opstanding zijn wanneer de waarneming van Gods werkelijkheid tastbaar, proefbaar, voelbaar, zichtbaar, hoorbaar, ja ondervindbaar wordt.

Wij zijn nu al in de hemelse. We hoeven daar niet naartoe. We genieten nu al de heerschappij samen met Christus. Die hoeven we straks niet in te gaan nemen. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen wij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Wat een heerlijke hoop!

Titus 2: 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
Met deze tekst zijn we eigenlijk helemaal midden in de boodschap van het Nieuwe Verbond terecht gekomen. De boodschap voor Gods eigen volk ‘Israël’.
Ook deze studie kan je lezen door hier te clicken

Ook tijdens het Nieuwe Verbond is het God zelf die het volk Israël vormt tot een volijverig volk in goede werken. Ook voor Israël is hier geen sprake van eigen werk.
Ook hierover is een aparte studie, waarvoor je hier kan clicken

Dit is in het Lichaam van Christus niet anders.
Efeze 2:10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

De ene nieuwe mens, waar we in het 15e vers van Efeze 2 over lezen, is dit maaksel van God dat geschapen is tot die goede werken. Het Lichaam van Christus is hier a.h.w. het gedicht van God. De woorden binnen dat gedicht hoeven er zelf niet tegenaan te gaan. Ze hoeven niet zelf goede werken te presteren. Dat gedicht van God is op zich al volmaakt.

Wanneer de letters binnen het gedicht zelfstandig zouden proberen goede werken af te leveren, dan zou er niets overblijven van het gedicht. De schoonheid van het gedicht gaat verloren. Dat is echter onmogelijk. God houdt Zijn gedicht op zijn plek. Ieder mag genieten van die goede werken, die God allang klaargelegd had.

Het genieten van alles wat God werkt en tot stand brengt in ons leven is het doel van de opvoedende genade. Voor iedereen zonder uitzondering is het een feit dat God alles tot stand brengt. Ik hoop echter dat jullie met deze studie weer ietsje dichter bij het genot van dit feit zijn gekomen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende