U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Bezadigd, Rechtvaardig & Godvruchtig Leven

Titus 2: 1 Kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.
Titus 2: 11 De genade van God is verschenen, redding brengend aan alle mensen,
Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
Titus 2: 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus,
Titus 2: 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,

Genade werkt ook uit dat we bezadigd leven. Dat betekent letterlijk dat we verstandig zullen leven. De enige keer dat Paulus het bronwoord hanteert maakt dat overduidelijk.
1 Corinthe 14:20 Broeders, weest geen kinderen in het verstand, maar in de boosheid; wordt in het verstand volwassen.
Genade werkt verstandig leven uit. Het denken is vernieuwd. Daar leven we nu uit.
Romeinen 12: 2 Wordt hervormd door je vernieuwde denken,

Genade werkt ook een rechtvaardig leven uit. Dit is een studie op zich, waar een gelovige eigenlijk gelijk bij zijn bekering mee geconfronteerd wordt. Enkele overbekende teksten:
Romeinen 1:17 De rechtvaardige zal uit geloof leven.
Romeinen 3: 25-26 Hem
[Christus] heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden; om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof van Jezus is.
Romeinen 5:19 Gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens de velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één de velen
rechtvaardigen worden.
Galaten 3:11
De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Het was de gehoorzaamheid van Christus dat ons rechtvaardig heeft gemaakt. Die gehoorzaamheid wordt ook wel het geloof van Jezus genoemd. Dat geloof hebben we ontvangen om nu als rechtvaardigen uit te leven.
Nu blijkt uit ons gedeelte dat dit rechtvaardige leven door de genade van God wordt uitgewerkt. De opvoeding, die de genade ons geeft, zorgt dat we ook van dit rechtvaardig leven gaan genieten.

We zullen ook godvruchtig leven. De enige keer dat ditzelfde woord nog eens voorkomt in de Bijbel gaat het vergezeld met een belofte.
2 Timotheus 3:12 Allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

In de Bijbel zelf komt verder een omschrijving van hoe godvrucht eruit zien niet voor. Het is niet zo letterlijk een vrucht van God, zoals je een vrucht van een boom of plant kunt plukken. Het Duitse woord ‘Gottesfurcht’ geeft de omschrijving feitelijk letterlijker weer.

Godvrucht is de erkenning van wie God is. Het is Hem in de eer laten die Hem toekomt. Dat betekent dat we erkennen dat Hij de soevereine God is die alles in handen heeft en bij wie niets Hem uit de handen loopt. Het is de erkenning dat wijzelf niets aan Zijn plannen kunnen toevoegen en dus ook alles uit Zijn hand aannemen.
Al met al is dit dus de sublieme erkenning dat God Zijn werk door ons doet. De volledige afhankelijkheid van genade.

Onze eenheid met de Heer heeft dan ook het logische gevolg van vervolging, juist door de godsdienstige wereld, zoals Paulus aan Timotheus schreef. Die vervolging is zelfs genade.
Filippi 1:29 Aan jullie is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende