U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wij Verschijnen Met Christus

Titus 2: 1 Kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.
Titus 2: 11 De genade van God is verschenen, redding brengend aan alle mensen,
Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
Titus 2: 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus,
Titus 2: 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

2 Thessalonica 2: 8 De wetteloze…..; hem zal de Here Jezus …… machteloos maken door
Zijn verschijning, als Hij komt. (Helder licht van Zijn komst)
Als het helder licht van Christus komst oftewel: Zijn verschijning plaatsvindt, hoe zal de Heer dan die wetteloze machteloos maken? Door hem bepaalde gewoonten af te leren? Door hem te vertellen dat bepaalde gedragingen echt niet kunnen en hij dat moet afleren? En dat de Heer hem wel zal helpen bij die zware opgave?
Dat is wel de gebruikelijke ‘christelijke’ opvoeding.

Straks zal de Heer verschijnen op deze aarde en dat maakt de wetteloze machteloos. Punt uit. Dat is het heldere licht dat de Heer laat schijnen. Nu laat God Zijn heldere licht van genade, goedertierenheid en mensenliefde schijnen en even rigoureus beëindigt dat de goddeloosheid wereldse begeerten. Even rigoureus wordt daarmee een bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig leven uitgewerkt.

Zoals Paulus de verschijning van de Heer aan Titus en Timotheus voorstelt gezien vanaf de aarde, zo tekent hij het in Colosse voor ons als Lichaam van Christus Zijn verschijning gezien vanuit de hemel.
Colosse 3: 2-4 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want jij bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen jullie ook met Hem verschijnen in heerlijkheid.

In deze wereld herkent niemand ons momenteel als gelovigen. Aan de buitenkant is er geen geestelijke herkenning. Evenals God voor deze wereld verborgen is zijn ook wij met Christus verborgen in God. Straks komt Christus met Zijn helder licht in deze wereld stralen en dan stralen ook wij. De geestelijke herkenning is er dan wel degelijk ook aan de buitenkant.

In ons eigen leven is er wel stralend licht. Het heldere licht van Gods genade en het heldere licht van Gods goedertierenheid en mensenliefde. Dat voedt ons op. Dat betekent dat de zaken die zo prettig in het duister functioneerden, zoals goddeloosheid en wereldse begeerten, nu voor het licht moeten wijken. Dat betekent dat alle kenmerken van Christus, zoals een bezadigd (verstandig), rechtvaardig en een godvruchtig leven, nu in dit licht openbaar komen.

Bij bezadigd hebben we een oude man voor ogen, waar je niet zoveel meer van kunt verwachten. Hij heeft zijn beste tijd gehad en zit nu zijn laatste uurtjes bezadigd uit. Het Griekse woord heeft daar totaal, maar dan ook totaal niks mee te maken.

Een bezadigd leven in de Bijbel is een leven dat door een nuchter, logisch en Bijbels nadenken beheerst wordt. Het is een leven dat die dingen bedenkt die boven zijn omdat het zich bewust is dat het met Christus gestorven is. Een bezadigd leven ziet zichzelf met Christus verborgen in God. Het heeft oog voor de Bijbelse werkelijkheid.

Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
De genade voedt op. Het gebruik van dit woord is kenmerkend voor het Nieuwe Verbonds karakter van deze brief.
Voor de uitgebreide uitleg hiervan click hier.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende