U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Volle Licht Gaat Aan!

Titus 2: 1 Kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt.
Titus 2: 11 De genade van God is verschenen, redding brengend aan alle mensen,
Titus 2: 12 om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,
Titus 2: 13 verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus,
Titus 2: 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Het werkwoord ‘schijnen’, dat we in de verzen Titus 2: 11, 3: 4 & 2: 13 drie keer tegenkomen heeft de betekenis van ‘Licht laten schijnen over of op iets’. Het stelt zaken volledig helder en duidelijk in het licht. Daardoor komen zaken als vanzelf openbaar. De duisternis kan niet anders dan verdwijnen, waar het licht komt schijnen.

Ik het klassieke Grieks heeft het gebruik van dit werkwoord de strekking van een plotseling fel licht ergens op schijnen. Het licht overvalt als het ware de duisternis. Het woord dat voor de verschijning van de Heer hier gebruikt wordt heeft ook die betekenis en wordt nogal eens als een plotselinge inval van de vijand gebruikt.

Nu, in de huidige huishouding van God is God voor deze wereld verborgen. De wereld is, wat dat betreft, dus in het duister. Voor ons als gelovigen straalt echter het heldere licht van de genade en de goedertierenheid en mensenliefde van God.

We moeten goed beseffen wat dit praktisch betekent. Hoezeer het ook vrijwel onmogelijk is om dit gedeelte wettisch op te vatten blijkt echter dat men in de christenheid zeer vindingrijk is om zelfs deze teksten om te buigen tot een eigen werk voor de Heer.

Men roept de gelovigen op om nu je de Heer hebt leren kennen de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verzaken. We moeten, volgens de godsdienst, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Zet je hiervoor in. Het zal wellicht niet gelijk lukken, maar langzamerhand zal je daar met een beetje inspanning en goede wil steeds beter in worden voor de Heer.

Zal ik het maar eens ronduit zeggen? Dit heeft niets met de opvoeding door de genade van God te maken. Dit is opvoeding naar wereldse beginselen.
Colosse 2:8 Ziet toe, dat niemand je meesleept door zijn wijsbegeerte en door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van de mensen, met de eerste beginselen van de wereld en niet met Christus,
Colosse 2:20 Aangezien je met Christus gestorven bent aan
de eerste beginselen van de wereld, waartoe laat jij je, alsof je in de wereld leeft, geboden opleggen:
Op deze eerste beginselen van de wereld kom ik later nog uitgebreid op terug.

Maar zoals onze eigen wilskracht wellicht langzamerhand wel wat vorderingen zou kunnen maken (hoewel, reken daar niet te sterk op), spreekt Paulus hier helder en duidelijk erover dat in één klap het helder licht van de genade, de goedertierenheid en mensenliefde van God aanging. WAPS!!!! Alles staat in het volle licht! Dat is wat genade doet.

Ja, er waren zaken in mijn leven die het daglicht niet konden verdragen. Ze krioelden in het duister rond. Er waren ook zaken verborgen, die maar niet openbaar konden komen. Onder het duister waren ze toegedekt. Het licht van Gods genade ging aan. Het duister en alle zaken van het duister moesten wijken en alles wat door het duister verborgen was gebleven kwamen in het volle licht te staan.

Stel je voor dat het heldere licht van genade niet zo werkt. Stel je voor dat de opvoeding van genade betekende dat ik heel langzaam verkeerde dingen afleer en mijn best doe om goede dingen aan te leren. Als het heldere licht van genade en het heldere licht van Gods goedertierenheid en mensenliefde zo werkt, hoe zal het dan zijn als de dag is aangebroken van de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Christus Jezus?!!

Zal het heldere licht van Christus heerlijkheid straks bij zijn komst ook inhouden dat mensen wellicht langzamerhand zullen leren het kwaad af te wijzen en proberen het goede te doen? Wat voor een hoop is dat, als God ons dat uitzicht zou geven?

Gelovigen die zo hoog opgeven van onze eigen inzet voor God zouden eens eerlijk moeten zijn en dit ook op het uitzicht van de wederkomst van de Heer moeten plakken. God gebruikt in Zijn woord doorlopend deze bewoordingen om dit te beschrijven:

2 Thessalonica 2: 8 De wetteloze…..; hem zal de Here Jezus …… machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt. (Helder licht van Zijn komst)

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende