U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Volijverig In Goede Werken

Titus 2: 14 die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.
Dit volk dat God voor Zichzelf reinigt zal volkomen vrijgemaakt worden van alle ongerechtigheid. Misschien dat wij, bij oppervlakkige lezing van deze tekst, gelijk in de juichstemming springen: ‘Zie je wel! Genade heeft ons vrijgemaakt van alle ongerechtigheid!’

Ik denk dat we op zich blij mogen zijn dat we ons geen zorgen hoeven te maken over zonden omdat God daar definitief mee heeft afgerekend. Geniet daar maar ten volle van!
Het probleem van de ongerechtigheid is echter nog nooit ons probleem geweest. Dat probleem bestaat namelijk uitsluitend voor een volk van God, dat in het nieuwe verbond door Gods Geest geleid wordt om volkomen de eis van de wet te vervullen.

Het woord dat hier met ‘ongerechtigheid’ vertaald staat wordt in andere Bijbelteksten terecht weergegeven met ‘wetteloosheid’ of ‘wetsverachting’. Dat is ook de letterlijke weergave.
Mattheus 7:23 Gaat weg van Mij, jullie werkers van de wetteloosheid!
Mattheus 23:28 Van binnen zijn jullie vol huichelarij en
wetsverachting.
Mattheus 24:12 Omdat
de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen.
Romeinen 6:19 Zoals jullie je leden gesteld hebben ten dienste van de onreinheid en van de
wetteloosheid tot wetteloosheid,
2 Corinthe 6:14 Wat heeft gerechtigheid gemeen met
wetteloosheid?
2 Thessalonica 2:7 Het geheimenis van
de wetteloosheid is reeds in werking;
1 Johannes 3:4 Ieder, die de zonde doet, doet ook
de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

Overal wordt dit woord gebruikt in relatie tot het Nieuwe Verbond. Tijdens het Nieuwe Verbond werkt genade uit dat de wet in het binnenste van de gelovige geschreven staat. Dat werkt dus vanzelfsprekend de eis van die wet ook uit.
Romeinen 8: 3-4 God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat van de zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.

Waar genade werkt in het Nieuwe Verbond, daar is de gelovige vrijgemaakt van elke wetteloosheid. Men is niet meer zonder wet en men gedraagt zich ook niet meer als zonder wet. Integendeel, de genade werkt onder het Nieuwe Verbond uit dat de eis van de wet in het leven van de gelovige wordt uitgevoerd.

Zowel het Griekse werkwoord dat hier met vrijmaken vertaald wordt als deze wetteloosheid zullen we vergeefs zoeken in Paulus schrijven aan de Gemeente, het Lichaam van Christus. Wij staan dan ook totaal anders tegenover de wet.
Efeze 2:15 Hij [Christus] heeft in zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,

Het door God zelf gereinigde volk dat vrijgemaakt is van alle wetteloosheid kan simpelweg geen ander volk zijn dan het volk dat altijd Gods eigendom geweest is: Israël.

Titus 2: 14 Een eigen volk, volijverig in goede werken.
Ook onder het volk van God en ook tijdens het Nieuwe Verbond is het God zelf die een volk vormt dat volijverig is in goede werken. Waar bij ons Christus als ons Leven openbaar komt in de goede werken, zo is het onder het Nieuwe Verbond de wet, die in de harten geschreven is, die in deze goede werken tot uiting komt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina