U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Inleiding Titus 2: 11-14

Als we Titus 2: 11-14 doordenken worden we midden in het heldere schijnsel van de opvoedende genade geplaatst.

Veel gelovigen hebben nauwelijks kijk op genade van God die praktisch doorwerkt in het dagelijks leven van een gelovige. Daar waar er wel enig zicht op die actuele genade van God is gaat men er toch nog altijd van uit dat dit alleen beperkt is tot de tijd waarin wij nu leven.

Genade wordt veelal alleen actueel gezien binnen de Gemeente, het Lichaam van Christus. Men acht het vrijwel uitgesloten dat genade er al was voor de Gemeente. Onze tijd wordt vaak benoemd als de tijd van genade. ‘Pas op’, is dan de waarschuwing, ‘als de tijd van genade voorbij is, breekt de tijd van Gods toorn aan’.

Juist dit gedeelte in Titus toont ons heel helder dat genade veel en veel ruimer is. Het begint feitelijk al direct met de verklaring dat de genade van God is verschenen, redding brengend aan alle mensen. Hier geldt geen enkele beperking. Geen beperking tot de Gemeente, het Lichaam van Christus. Geen beperking tot het volk Israël en de volkeren. Geen beperking tot het Nieuwe Verbond. Heel simpel ‘alle mensen’.

Wanneer we echter de tekst van dit gedeelte voortdurend letterlijk blijven volgen, zullen we tot de conclusie moeten komen dat deze brief niet direct gericht is tot de Gemeente, het Lichaam van Christus. Ik beperkt me echter tot deze vier genoemde verzen. Het zal heel duidelijk worden dat de gelovigen van het Nieuwe Verbond worden aangesproken en dat heel nadrukkelijk hier gesproken wordt over het volk Israël.

2 Timotheus 3:16 Elk Schriftwoord is van God ingegeven en is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid,
Dit is een wezenlijk uitgangspunt van onze studies. Ik heb in deze serie dan ook eerst de geestelijke toepassing. Telkens als de letterlijke uitleg van de tekstplaats wijst op het Nieuwe Verbond en Israël noem ik het wel even met de verwijzing naar de directe uitleg aan het eind. Daarna ga ik weer direct door met de geestelijke toepassing.

Na deze inleiding deel ik de serie in als volgt:
De serie geestelijke toepassingen vallen onder serie A.
De serie direct letterlijke uitleggingen vallen onder serie B.

Onder serie A:
2. Genade, Goedertierenheid & Mensenliefde van God
3. Het Volle Licht Gaat Aan!
4. Wij Verschijnen Met Christus
5. Goddeloosheid & Wereldse Begeerten Verzaken
6. Eerste Wereldse Beginselen
7. Geniet Van De Wegvluchtende Wereldse Beginselen
8. Bezadigd, Rechtvaardig & Godvruchtig Leven
9. Gelukkige Hoop Van Zijn Verschijning

Onder serie B:
10. Tuchtiging Als Opvoeding
11. Verschijning Van De Gelukkige God
12. Het Eigen Volk Van God
13. Volijverig In Goede Werken

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende