U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Heiliging In Relatie Tot Verzoening

Wat verstaat de Bijbel onder heiliging? Je hoort spreken over onze heiliging door de Geest. Er worden heiligings-samenkomsten gehouden. De oproep “Raak niet, smaak niet, roer niet aan” weerklinkt zo vaak dat het gevaar dreigt dat we straks nog eens al ons genot afwijzen (1 Tim. 4: 3).

Wat Is Heiliging?
Dus, nog eens een keer: Wat staat voorop bij heiliging? De wandel van de gelovige of zijn verkregen, volmaakte bezit? Rome heeft zijn bijzondere ‘heilig verklaringen’, terwijl veel hedendaagse gelovigen liever niet als heiligen gezien worden. De Bijbel gebruikt deze titel daarentegen voor elke gelovige.

Teksten ter illustratie
Rom. 1: 7 aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen,
1 Cor. 1: 2 aan de gemeente Gods te Korinte, aan de geheiligden in Christus Jezus, de geroepen heiligen
Efeze 1: 1 aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus, die te Efeze zijn;

Onze heiliging direct verbonden aan Gods onveranderlijke plan
Efeze 1: 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht.

Onze heiliging tot stand gebracht door het werk van Christus
Efeze 5: 27 en zo zelf de gemeente voor Zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zo dat zij heilig is en onbesmet.
Colosse 1: 22 in het lichaam zijns vlezes, door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Zich te stellen,

Het Bijbels Beginsel Van Heiliging
We zien dus dat de dood van Christus deze grandioze zegen van heiliging helemaal volgens het plan van God tot stand heeft gebracht. De heiliging is dan ook altijd verbonden met het bloed van Christus. Een zogenaamde heiliging die los daarvan, oftewel op eigen initiatief, ontstaat heeft dus totaal niets uitstaande met het bijbelse beginsel van heiliging.
1 Petrus 1: 2 de uitverkorenen naar de voorkennis van God, de Vader, in heiliging door de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Jezus Christus:

Zelf Niets Aan Onze Heiliging Doen?
Hebben wij dan helemaal niets bij te dragen aan de heiliging? Om daar achter te komen is het goed om even de hele opbouw van Paulus betoog te volgen in de eerste Corinthebrief.
1 Cor. 1: 28 wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren,
1 Cor. 1: 29 opdat geen vlees zou roemen voor God.
Deze ondubbelzinnige uitspraken lopen dan uit in Paulus uitspraak over o.a. de heiliging.
1 Cor. 1: 30 & 31 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.

Heiliging, net als Verlossing: Gods werk
Er wordt hier een heel rijtje genoemd dat het resultaat is van het werk van Christus: Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing. We weten dat we rechtvaardig geworden zijn door het werk van Christus, evenals dat we daardoor verlossing hebben ontvangen. De Bijbel zet in datzelfde rijtje nu ook: Heiliging. Zouden we dat er dan uit mogen plukken om er een andere lading aan te geven? Nee, ook dat is het resultaat van het werk van Christus, ‘opdat wie roemt, roeme in de Here’.
Als kinderen van God zichzelf door hun werken heiligen verklaren ze dus deze duidelijke uitspraken inhoudsloos.

Echt helemaal niets doen?
Valt er dan helemaal niets te zeggen over voortgaande heiliging? Zeker wel. Rechtvaardiging wil toch ook niet zeggen onverantwoordelijk leven? Leven onder genade wil toch ook niet zeggen dat we doorgaan met leven in zonde? Maar voordat we het huis bouwen moeten we eerst de fundering leggen. Heiliging komen we heel veel tegen in de brief aan de Hebreeen, maar ook daar staat het huis op deze solide basis:
Hebr. 10: 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende