U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Petrus en Johannes arriveerden beiden bij het graf. Johannes was sneller dan Petrus, maar Petrus haastte zich direct naar binnen. Zodra ze daar binnen zijn krijg je een heel eigenaardig verslag in het Evangelie van Johannes. Zo vreemd dat het vrijwel iedereen gewoonweg ontgaat wat ze daar aantroffen.

Johannes 20: 6 – 9 Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende, en hij ging het graf binnen en zag de windsels liggen, maar de zweetdoek, die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de windsels liggen, doch opgerold, terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde; want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan.

Wat was dat nou wat Petrus eerst zag en Johannes later ook, waardoor hij geloofde? Wat bevond zich daar in dat graf? Dat moest toch wel sterk overtuigend bewijsmateriaal zijn! Wat voor bewijs troffen ze daar wel aan dat ze gingen geloven los van de Schrift?
Romeinen 10: 17 Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
Nog een belangrijke vraag is: wat is het dan wel dat ze geloofden?

In onze vertaling staat in vers 7 dat de zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, opgerold terzijde op een andere plaats lag. De indruk die onze vertaling geeft is dat die zweetdoek losjes op het gezicht van de Heer gelegen had. Bij de opstanding van Lazarus krijgen we een betere indruk van de situatie.

Johannes 11: 44 De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Jezus zei tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.

Het hele hoofd was ingebonden in die zweetdoek en Maria en Martha kregen de opdracht om die bij Lazarus los te maken. Het Griekse woord, dat hier met ‘losmaken’ is vertaald is ‘luo’. De betekenis van dit woord is ‘afwikkelen’. Evenals die grafdoeken moest dus ook die zweetdoek afgewikkeld worden om Lazarus weer vrij te kunnen laten gaan.

De bewijslast van de opstanding van Jezus in het graf van Jozef is onvoorstelbaar. Petrus en Johannes troffen hier de windsels en de zweetdoek in het graf aan zoals de Heer er concreet in gelegen had, onaangeroerd. Dat is zeldzaam, het is opmerkelijk, buitengewoon is het, gewoon verbazingwekkend. Het onomstotelijk bewijs van de opstanding van Jezus Christus.

Christus was niet langer in het graf. De tuinman kon Hem er ook beslist niet op die manier uitgenomen hebben. Geen mens zou in staat zijn geweest om het lichaam op deze manier uit het graf te stelen. Het bewijs van Christus Geest van heiligheid. Gods Zoon in kracht.
Romeinen 1: 4 naar de geest der heiligheid door zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here,

Onze Heer is opgestaan en vertrok uit het graf dwars door de verzegelde steen, zoals Hij door een gesloten deur aan Zijn discipelen verscheen in Johannes 20: 19.
De engel die de steen afwentelde was er slechts om het bewijs van een leeg graf te tonen aan Zijn volgelingen en de vrouwen.
Lukas 24: 6 Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende