U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Waarom Grijpt God Niet In?De zwijgende hemel is het grootste mysterie van ons bestaan. Wie begrijpt dit zwijgen, dat nu al dag in dag uit, jaar na jaar, eeuw na eeuw zich steeds meer ophoopt? We spannen ons in om toch maar iets te horen vanuit de troon van Gods Majesteit. Het lijkt allemaal geen zin te hebben. Hij woont daar in die verafgelegen hemel in volmaakte vrede en onuitsprekelijke heerlijkheid, waar Hij regeert. Maar Hij regeert in stilzwijgen.

Prediker 4: 1 Wederom aanschouwde ik alle onderdrukkingen die onder de zon geschieden, en zie: tranen der onderdrukten, en zij hadden geen trooster; maar aan de zijde hunner onderdrukkers was macht; en zij hadden geen trooster.

Dit is dus de wereld waar de almachtige God regeert.
Richten we onze aandacht af van die grote wereld en kijken we alleen naar dat kleine groepje, de gelovigen, dan begrijpen we er nog minder van. Ze vertrouwen op God en toch worden velen vervolgd! Kan God dan niet ingrijpen in de harten van hun vervolgers? Kan Hij de omstandigheden dan niet veranderen? Hij kan die brute moordenaars toch tegenhouden! Als je het toch uitschreeuwt naar Hem dan kan Hij toch ingrijpen in die vervolging, die dreiging van de dood, die ziekte, die baan, die verwarring? Maar de wereldgeschiedenis is rood van het bloed van gelovigen, de zieken zijn al gestorven en de zwijgende hemel lijkt alleen maar te spotten met hun schreeuw! Het lijkt wel alsof God net zo machteloos is als zijzelf of misschien zelfs net zo gevoelloos als hun vervolgers.

Is God Onbekwaam?
Het leed in de wereld is groot, maar onze eigen nood lijkt daar soms ver bovenuit te groeien. Een moeder is bij het sterfbed van haar zoon of dochter geroepen. Haar hele leven was het geloof haar steun, wat haar leven leiding gaf. En nu zit ze hier, afwachtend, toe te kijken hoe God zal handelen met het dierbaarste wat ze in dit leven heeft. Is God zo onbekwaam dat Hij haar nu de hand van een dode laat vasthouden? Is God harteloos? Ze had op Hem gehoopt dat Hij herstel zou geven, maar het is gewoon zinloos!

Lege Troost
Het lijden is zo groot dat een blij en gelukkig thuis verandert in een troosteloos verblijf, zodat de energie verlamt en de harten zo verdooft achterblijven dat de zogenaamde vertroostingen van het geloof alleen maar lege woorden lijken. Waarom is God zo wreed? Waarom is de hemel zo verschrikkelijk stil?

Ongeloof
Twintig eeuwen lang is er al niets te merken van Gods aanwezigheid of kracht. “Weet God er wel van af?” Het begint met van dit soort schijnbaar onschuldige gedachtes. Langzaam vormen die gedachten zich tot woorden, woorden van twijfel. Uiteindelijk knalt het er uit in fel ongeloof. Wat is het gevolg hiervan? De duidelijke uitspraken in de Bijbel over de krachtige daden van God in het verleden verliezen hun kracht en realiteit. Het worden legendes uit de Hebreeuwse traditie en mythes van de oude wereld. Het geloof van vroeger moet plaats maken voor de werkelijkheid van het leven van alle dag. God verdwijnt op de achtergrond omdat Hij blijkbaar niets te maken heeft met het gewone dagelijks leven. Toen ik kind was heeft mijn vader zo met gebalde vuisten naar God gestaan omdat Hij niet ingreep.

Onder De Wet
Onder de oude huishouding, de huishouding van de wet, was het vreemd als God niet ingreep in het doen en laten van de mensen. Als God niet ingreep was dat zelfs een bewijs van afdwaling van de gelovigen, van zonde. Maar wat gebeurde er als het volk van God afdwaalde? Dan hoorde men helder en duidelijk de stem van God. Dat is heel anders dan nu. In tegenstelling tot toen is de hemel nu al twintig eeuwen volkomen stil. Een zwijgende hemel!

Gods Bewijs Van Genade
In onze tijd is er een zwijgende hemel. Maar dat is geen zwijgen van een onverschillige God. Het is niet zo dat God niet zou kunnen ingrijpen. In wezen is dit zwijgen het bewijs van Gods aanbod van vrede, rust en genade. Gods zwijgen is een openbaar bewijs dat de weg nu open ligt voor een ieder om dicht aan het hart van God te komen. Als we God uitdagen de stilte te verbreken om Zichzelf te bewijzen, dan begrijpen we eigenlijk maar weinig wat zo’n uitdaging inhoudt! Dat betekent dat we God dan uitdagen Zijn aanbod van genade in te trekken. We vragen God dan eigenlijk een eind te maken aan Zijn heerschappij van genade. We vragen dan feitelijk of Hij dit tijdperk van genade maar wil stoppen en wil beginnen met Zijn oordeel.

Het Kruis, Gods Bewijs Van Zijn Liefde
We wijzen naar de rotte gebeurtenissen in ons leven en we vragen: “Waar is de liefde van God?” God wijst naar het kruis als de onbeperkte openbaring van Zijn liefde.
Titus 2: 11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen,
Titus 3: 4 Maar toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland en God verscheen,


God heeft zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard voor ons. Dat is Gods ultieme bewijs van Zijn liefde. Het kruis is het openlijke bewijs van Gods liefde. De kroongetuige van Gods liefde is Christus zelf in Wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende