U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zorg Of Bezorgdheid

Lukas 10: 41 Martha, Martha, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen,

Je bezorgd maken. Je druk maken.
Deze woorden leiden makkelijk tot een misverstand als we ze in de Bijbel tegenkomen. De oorzaak van dit misverstand ligt hem in het feit dat de betekenis van deze woorden langzamerhand verschoven is naar het tegenovergestelde van onverschilligheid. De originele betekenis die het had was ‘tobben’, ‘piekeren’, ‘een ondraaglijke last op je nemen’, ‘erover in zitten’, ‘jezelf kwellen’ of ‘plagen’. Die originele betekenis komt ook overeen met wat de Bijbel verstaat onder bezorgdheid.

Zorgde Martha of maakte ze zich bezorgd?
De Heer Jezus vermaande Martha omdat ze bezorgd was over veel dingen. Er is toch niets mis met zorg? We moeten in deze vermaning precies horen en begrijpen wat de Heer werkelijk zei. Hei zei dus eigenlijk: Martha, je kwelt jezelf, oftewel je piekert over veel dingen.

Niet bezorgd zijn
Filippi 4: 6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.
Hier zegt Paulus: “Weest in geen ding bezorgd”. Als dit zou betekenen “Leef met niemand mee” of “Heb geen gevoel voor anderen”, wat helaas toch velen hierin horen dan was dit een verschrikkelijk suggestie van Paulus. In werkelijkheid schreef Paulus dat we nergens over in moesten zitten, nergens over tobben.

Stress
Stress of een last, die we niet tillen kunnen is geen kenmerk van het christelijke leven. Hetzelfde kom je tegen in de woorden van 1 Corinthe 7: 32. “Ik wilde wel, dat jullie zonder zorgen waren”. In hedendaags Nederlands zegt Paulus: “Ik wou dat jullie niet piekerden”.
Stel je voor dat je vanuit de Bijbel zou verkondigen dat we niet met een hart vol liefde naar elkaar om zouden moeten kijken. Hoewel velen dat tegenwoordig ook onder zorg verstaan is dat niet de originele betekenis van deze woorden.

Lever al het gepieker uit
Terug naar de woorden van Filippenzen 4: 6 waar Paulus ons oproept in geen ding bezorgd te zijn. Het woord dat hier met “bezorgd” is vertaald, komen we in de Petrusbrief opnieuw tegen maar dan anders vertaald. Petrus schrijft in 1 Petrus 5: 7 “Werpt al uw bekommernis op Hem”. Al onze zorgen mogen we dus op Christus werpen. Alles, waar we over piekeren, waar we onszelf mee kwellen, wat we eigenlijk niet kunnen dragen, werp het maar op Christus.

De verstikkende zorg
In de gelijkenissen spreekt de Heer Jezus in Mattheus 13: 22 over ‘de zorg van de wereld’. Dat is niet het liefdevol omkijken naar elkaar, wat we in de wereld mogen doen. Zou dat wel zo zijn, dan zou het op zijn minst toch wel heel vreemd zijn dat die zorg nou juist datgene is dat hier het woord verstikt. Opnieuw moeten we hier dus aan de originele betekenis van het woord “zorg” denken.

Vertel het aan God
We mogen dus al onze zorg op onze Heer werpen. Hoe? Dat laat Paulus in Fillipenzen 4 er gelijk op volgen: “Laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw begeerten bekend worden bij God”. Als de last te zwaar is om die te werpen, dan nodigt de Heer ons uit om “onze weg op de Heer te wentelen” (Psalm 37:5). Het beeld daar is: zoals kinderen een sneeuwbel rollen, die te groot en te zwaar wordt om te tillen, maar die ze wel kunnen blijven rollen.

God zorgt
In 1 Petrus 5: 7 staat achter het advies om alle zorgen op Hem te werpen de reden waarom we dat mogen doen: “want Hij zorgt voor u”. Hier hebben we dan een keer in de Bijbel het woord “zorg” in de betekenis die we er tegenwoordig aan geven. Het is een ander Grieks woord dan al die andere keren. Waar het in al die andere plaatsen de betekenis heeft van ‘kwellende, bange zorg’ heeft dit woord de betekenis van ‘liefdevolle, voorzienige zorg’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina