U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Een Belofte

Veel profeten verwijzen naar het werk van Christus. Paulus verwijst hier in vers 2 ook naar een belofte, die God al door zijn profeten had uitgesproken.
Romeinen 1: 2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften

Wat had God tevoren beloofd?
Galaten 3: 8 En de Schrift, die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden.
Er zijn onvoorstelbaar veel profetieën betreffende Christus. In ons vers gaat het over een belofte, die tevoren gedaan was. Die belofte was dat ook heidenen, dus niet-joden, uit het geloof gerechtvaardigd zullen worden. Dit is het onderwerp van de 1e vier hoofdstukken van de Romeinenbrief. Wanneer is die belofte tevoren gedaan? Toen God aan Abraham zei: in u zullen alle volken gezegend worden.
Genesis 12: 2 & 3 Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Hoe kan een mens rechtvaardig staan voor God?
Dat is de vraag, die Paulus in de eerste 4 hoofdstukken van Romeinen uitlegt. We zullen ontdekken dat het antwoord hierop is: dankzij het geloof van Christus Jezus en ons vertrouwen daarop. Dat was in eerste instantie voor het volk Israël. We zien hier in Genesis dat het zich straks tot alle geslachten van de aardbodem zal uitstrekken. We zien in Galaten dat straks alle volken die zegen zullen ontvangen. In het blijde bericht van Romeinen zullen we zien dat het nu al heel persoonlijk voor jou en mij is.

2 lijnen in de Romeinenbrief

Lijn 1.
Dat is de vraag: Hoe wordt iemand rechtvaardig voor God? Het probleem van onze zonden wordt daar opgelost. We zagen dat die lijn is terug te vinden in de 1e 4 hoofdstukken. Dat is ook de lijn waarvan Paulus hier in vers 2 zegt dat het tevoren beloofd was. Dat valt helemaal te checken in het Oude Testament.
Het doel van de les van deze 1e lijn: “hoe sta ik rechtvaardig voor God?” is volgens vers 5 de gehoorzaamheid van het geloof.

Lijn 2.
Romeinen 16: 25 naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard
Er is dus een geheim dat de voorgaande aionen (*) verzwegen is. Dat is iets dat niet zomaar terug te vinden is in het Oude Testament. Waar hebben de profeten nou zo over gezwegen? Hoofdstuk 5, 6 en 8 blijken over datgene te gaan, dat niet zomaar is terug te brengen tot het Oude Testament. Hier gaat het niet over zonden en hoe een mens rechtvaardig kan staan voor God. Hier gaat het over de macht van de zonde, die gebroken is omdat wij gestorven zijn en nu in Christus een nieuwe schepping zijn.
Hoofdstuk 7 is de praktische ontkenning van dit nieuwe feit en daardoor weer de worsteling met de zondedaden. Daar vinden we dan ook weer terugverwijzingen naar het Oude Testament.
Het doel van de les van deze 2e lijn: “de macht van de zonde is gebroken, er is een nieuwe schepping in Christus.”. Dit is eveneens volgens Romeinen 16: 26 uit die gehoorzaamheid van het geloof.

(*) Aionen. Dit is het letterlijke woord, dat op meerdere manieren vertaald wordt. De ene keer wordt het vertaald met ‘eeuw’, de andere keer met ‘eeuwig’ of ‘eeuwigheid’. Soms vertalen ze het zelfs met ‘wereld’. Ik laat het graag onvertaald omdat het letterlijk een begrensde periode aangeeft. Het heeft dus een begin en een eind. Met de vertaling ‘eeuwig’ wordt deze gedachte totaal verlaten en ‘wereld’ heeft zelfs totaal niets meer met een begrensde periode uitstaande. Vandaar dat ik het liefst dit woord onvertaald als ‘aioon’ weergeef.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende