U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Slaaf Van Christus Jezus

God maakt slechte mensen goed.

Paulus introductie
Paulus begint zijn brief aan de Romeinen met zichzelf aan de lezers voor te stellen.

Romeinen 1: 1 Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus,

Paulus
Direct bij het zich voorstellen aan deze Romeinen geeft hij in zijn naamgeving al een getuigenis. Tot zijn bekering heette hij naar de indrukwekkende koning ‘Saulus’. Daarna werd het Paulus, ‘de kleine’. Zo’n kleine kan God gebruiken.
Een 2e betekenis van zijn naam is ‘pauze’. Het is dus alsof bij de uitoefening van zijn dienst een onderbreking komt van het hele profetische programma.

Een dienstknecht
25 jaar voordat Paulus deze brief schreef bewandelde een man, genaamd Saulus, de weg naar Damascus. Krachtig, vol zelfvertrouwen was hij op weg in zijn dienst voor God om de afvalligen te vervolgen. Een helder licht verscheen en hij werd tot stoppen gedwongen. “Wie bent U, Heer, dat ik U mag dienen?” 25 jaar later introduceert hij zichzelf hier in deze brief als de slaaf van Christus Jezus.

Het mooie woord ‘dienstknecht’ betekent letterlijk ‘slaaf’
Paulus introductie hier is erg opvallend. Niemand kent hem persoonlijk. Hij kent ook niemand van hen. Toch wil hij hen het evangelie in zijn geheel uitleggen. Ik denk niet dat ik dan zou beginnen met me voor te stellen als slaaf, zeker niet bij Romeinen die hier vanuit hun cultuur al laag op neer keken. Paulus wel.
Het woord is hier letterlijk ‘slaaf’. De Romeinen wisten wat een slaaf was. Van de 120 miljoen mensen, die er in het Romeinse Rijk waren, was de helft slaaf. Uit de 6 verschillende Griekse woorden die Paulus hier had kunnen gebruiken pikt hij nou precies het woord ‘doulos’. Dat is de minste onder de slaven. Een ‘doulos’ slaaf was er zo één die totaal beheerst werd door zijn meester. Zo één die op de slavenmarkt gekocht is en daar is terechtgekomen als gevangene uit een vijandelijk land. Zo’n slaaf was minder waard dan een huisdier. Paulus plaatste zichzelf hiermee op de laagste tree van de Romeinse maatschappelijke ladder.

Wij zijn 100 % eigendom van Christus Jezus
Wij zijn slaven van Jezus Christus. Hij heeft ons met Zijn bloed van de vijand (satan) gekocht. We horen Hem totaal, compleet toe.
1 Corinthe 6: 19 & 20 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Want gij zijt gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam.

Slaven in Israël
In Israël kon men een joodse slaaf alleen maar voor een periode van 7 jaar houden. Dat 7e jaar was zijn bevrijdingsjaar. Maar het kon zijn dat die slaaf toch vrijwillig bij dat gezin wilde blijven. Dan moest hij zich het oor laten doorboren.
Exodus 21:6 dan zal zijn heer hem bij de goden brengen, hij zal hem bij de deur of de deurpost brengen, en zijn heer zal zijn oor met een priem doorboren en hij zal hem voor altijd dienen.
Daarmee drukte hij uit dat hij zich één maakte met dat gezin tot aan zijn dood. Zo werd hij een levenslange slaaf. Paulus was zo’n levenslange slaaf. Zij hart was gegrepen door de liefde die Christus voor hem had.

Een hart gegrepen door de liefde van Christus wordt gedrongen
2 Corinthe 5: 14 Want de liefde van Christus dringt ons,
We weten wat dat dringen is. Drang, die er op je wordt uitgeoefend als je op Koninginnedag door de Kalverstraat in Amsterdam loopt en meegesleurd wordt door de massa. Drang, die op je uitgeoefend wordt als je tussen de uitverkoopjagers niet rustig je eigen weg kan bepalen. Paulus hart was zo gegrepen door de liefde van Christus, dat drong hem. Paulus, de levenslang toegewijde slaaf.
Paulus staat als slaaf onder het gezag van God. Dit is de praktische verwerkelijking van Romeinen 12 waar we opgeroepen worden ons lichaam te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Zo’n overgegeven leven drukt Paulus uit in dit woord ‘slaaf’.
Iemand liep een aantal dagen met moeder Theresa mee terwijl ze haar werk onder de leprapatiënten deed. “Ik zou dat nog niet voor een honderd miljoen willen doen,” zei hij. “Ik ook niet,” zei moeder Theresa. “Voor de Heer doe ik het gratis.”

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende