U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Maakt Slechte Mensen Goed (2)

De inleiding van de brief aan de Romeinen
Wil je in onze hedendaagse cultuur de afzender van een brief weten dan bekijk je even hoe iemand de brief afsluit. Bijvoorbeeld, ik sluit mijn brief meestal af met: groetjes, Hein de Haan. ‘Hé, Hein heeft me een brief gestuurd’, weet de ander dan.

Paulus gooit die groet naar de start van de brief. Doordat Paulus hele lange zinnen maakt haal je dat er misschien niet zo makkelijk uit. De eerste zin van de brief is namelijk deze eerste zeven verzen. Dat is maar één zin. Dat maakt het in de tegenwoordige cultuur van spreken in soundbites niet makkelijker.

Ik ga een poging wagen om deze eerste 7 verzen in korte heldere zinnen weer te geven. Dit is dus een beetje Hein zijn parafrase van de eerste 7 verzen.

Romeinen 1: 1 – 7 volgens Hein
Paulus, ik schrijf aan al de geliefden van God. Deze geliefden van God zijn de geroepen heiligen in Rome. Ik groet jullie met de genade en vrede van God. Die God is onze Vader en de Vader van de Heer Jezus Christus.
Ik ben een slaaf van Christus Jezus. Ik ben geroepen om een apostel te zijn. Ik ben apart gezet voor het blijde nieuws van God. Dat blijde nieuws had God al van tevoren beloofd door Zijn profeten in het Oude Testament.
Het blijde nieuws gaat over Gods Zoon.
Die Zoon van God is vanuit de geslachtslijn van David ten tonele verschenen. Dat is de lijn naar het vlees.
Hij heeft ook met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is door de opstanding van doden. Dat is de geestelijke lijn, die Hem daartoe heeft apart gezet. Deze Zoon van God in kracht is Jezus Christus, onze Heer.
Onze Heer heeft ons de genade en het apostelschap gegeven opdat er gehoor gegeven wordt aan het geloof. De uitwerking daarvan is voor de naam van Jezus Christus onder al de heidenen. Jullie horen ook tot die heidenen al zijn jullie geroepenen van Jezus Christus.

Ook deze parafrase volgt niet 100 % de letterlijke lijn. Dat is niet te voorkomen als je het tot korte zinnen wilt terugbrengen. Paulus schreef hier nou eenmaal één lange zin.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende