U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Heel Dicht Bij VaderIs het niet heerlijk? Je bent geroepen om heel dicht aan het hart van Vader te zijn. Apart gesteld bij Hem.
Romeinen 1: 7 aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Genade en vrede
De algemene Griekse groet "genade" en de algemene Hebreeuwse groet "vrede" zijn hier beladen met alle waarden van het blijde bericht. Genade en vrede worden aan elkaar verbonden als oorzaak en gevolg. Dit is geen "apostolische zegen". God is de Bron en Gever, zoals ook de Heer de Mededeler is van Zijn eigen genade en vrede.

Genade
Genade is een gunst die niet te verdienen valt, Gods rijkdommen, die ons deel zijn geworden en waar Christus de rekening voor betaald heeft.
Liefde, die opziet naar boven is aanbidding.
Liefde, die om zich heen ziet is bewogenheid.
Liefde, die omlaag ziet en afdaalt, de hand reikt en mee omhoog neemt, dat is genade.
Genade hebben we allemaal ontvangen. De zonden zijn vergeven. De zondemacht is gebroken. We zijn een nieuwe schepping geworden door geloof in Christus. Toch eindigt het daar niet. Paulus wenst ons alsnog genade toe. Ook voor onze verdere dagelijkse wandel hebben we genade nodig en God schenkt ons die overvloedig en dat mogen we elkaar toewensen en bidden.

Vrede
Wat de vrede betreft moeten we onderscheid maken tussen de vrede met God en de vrede van God.
De vrede met God is ons deel geworden door het werk van de Heer Jezus.
Romeinen 5: 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,
Christus heeft de vrede getekend! Dat is gewoon een feit, los van mijn ervaring.
De vrede van God is de vrede, die God in Zichzelf bezit.
Filippi 4: 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.
Die vrede, die God in Zichzelf bezit gaat ons verstand ver te boven. Ik begrijp die vrede niet, maar ik kan hem wel ervaren. Die vrede geeft namelijk rust aan mijn denken en rust voor mijn emoties. Dat bedoelt Paulus als hij zegt dat die vrede mijn hart (emoties) en mijn gedachten (denken) zal behoeden in Christus Jezus. Dat behoeden is in de grondtekst een heel speciaal woord. Het wil zeggen: het zal als een muur rondom je staan. De vrede van God staat dus als een muur rondom mijn emoties en ook rondom mijn gedachten. Nou, dat hebben we hard nodig in ons dagelijks leven en daarom wenst Paulus ons dat ook toe. Wij mogen elkaar ook telkens die vrede toewensen en bidden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina