U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Inhoud Van Het Blijde NieuwsGod heeft een blij bericht voor jou en mij. Hij gebruikt Paulus hier in het schrijven van de Romeinenbrief om ons daar een kijkje in te geven. Na zijn persoonlijke groet duikt Paulus nu in de inhoud van dat blijde bericht.
Romeinen 1: 7 aan alle geliefden Gods, geroepen heiligen, die te Rome zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.

Geliefden Gods, geroepen heiligen
Heerlijk toch! We zijn bemind door God, geroepen door Hem en apart gezet. God spreekt door Paulus in deze brief. Paulus kende deze mensen niet en toch doet hij niet eerst een check-up. God kijkt onbevooroordeeld naar jou en mij en zegt: ‘Ik hou van je, ik roep je en zet je helemaal apart bij mij.’
Paulus spreekt hier in één keer alle gelovigen aan als heiligen. Daarmee zijn we eens en voor altijd af van het dwaze idee dat heiligen een klein apart groepje zou zijn dat de onmenselijke eigenschap heeft perfect te leven. Nee, elke gelovige is per definitie een heilige, zelfs ongeacht hoe hij leeft. Het is het werk van de Heer. We zijn in Hem apart gezet.

Wat is heiligheid?
Apart zetten’ is de letterlijke betekenis van heiligheid. In het woord wordt geen ethische waarde uitgedrukt zoals veelal gedacht wordt. In de Bijbel worden ethische normen pas vermeld als een resultaat van het apart gezet zijn in Christus. Om aan te tonen dat heiligheid alleen betekent dat iets of iemand op een aparte plek wordt gesteld geef ik hiervoor enkele duidelijke bijbelplaatsen.
Ex 13:2 Heilig Mij alle eerstgeborenen, die onder de Israëlieten het eerst uit een moederschoot voortkomen, zowel van mens als van dier; zij zijn mijn eigendom.
Hier moest elke eerstgeborene apart gezet worden voor de Heer. Ook elk eerstgeboren dier.
Ex 19:6 En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult.
Het hele volk Israël werd bij zijn ontstaan tot een heilig volk voor God. Dit gaf niet weer dat God een lievelingetje had uitgekozen. Het gaf ook niet weer dat dit volk ethisch hoger zou staan dan de andere volkeren. Het staat er direct bij waarvoor het apart gezet werd. Om een koninkrijk van priesters te zijn. God zou elk lid van dat volk gaan gebruiken als priester om de andere volkeren tot zich te trekken. Het volk was dus apart gezet om een dienst uit te oefenen.
Le 25:12 Want het zal u een jubeljaar zijn, heilig zal het u zijn; van de akker zult gij eten wat hij opbrengt.
Hier is het een bepaald jaar dat heilig is. Dat jaar is dus apart gezet van andere jaren. Het jaar is niet ethisch hoger dan andere jaren.
Nu 6:5 Al de tijd van zijn nazireeërgelofte zal geen scheermes over zijn hoofd komen; totdat de tijd, voor welke hij zich aan de HERE gewijd heeft, ten einde is, zal hij heilig zijn, hij zal zijn hoofdhaar lang laten groeien.
Een nazireeër wordt hier heilig genoemd. Zo’n persoon is apart gezet of, zoals het hier genoemd wordt, aan de Heer gewijd. Simson was als nazireeër op die manier ook heilig, hoewel zijn omgang met Delilah niet ethisch hoogstaand genoemd kan worden.
Joz 6:19 Al het zilver en goud en de koperen en ijzeren voorwerpen zullen de HERE heilig zijn: het zal bij de schat des HEREN komen.
Hier is het de buit, die op de vijand verovert is, die heilig is. Het is apart gezet voor de Heer.
Jes 23:18 Dan zal haar winst en haar hoerenloon de HERE heilig wezen;
Het zou wel heel vreemd zijn om hoerenloon ethisch hoog te noemen. Het kan echter wel apart gezet worden.

Geroepen heiligen
God heeft jou en mij geroepen om apart, heel dicht bij Hem te zijn. Een heerlijke bevoorrechte positie, die we zomaar uit genade ontvangen hebben.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende