U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Onderscheid Tussen Jood En HeidenPaulus schreef deze brief aan de Romeinen. De Romeinen bestonden voor het merendeel niet uit joden. Paulus maakt dat onderscheid tussen jood en heiden voortdurend in zijn brief en het is dus belangrijk voor ons om daar ook op te letten.
Romeinen 1: 5- 6 door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen, tot welke ook gij behoort, geroepenen van Jezus Christus.

Tot welke ook gij behoort
Deze mensen in Rome behoorden tot de heidenen. In de brief aan de Romeinen is dit onderscheid tussen Jood en Heiden er nog. Een gelovige uit de joden is dus nog steeds jood. Een gelovige uit de heidenen is dus nog steeds heiden. Het is daar nog steeds de tijd van: eerst de jood en dan de Griek (de niet jood).
Na Handelingen 28 valt dit verschil weg. Israël is dan één van de volkeren en een gelovige jood is geen jood meer maar lid van Christus. Evenzo is een gelovige heiden geen heiden meer maar lid van Christus (Efeze 2: 14 – 22). In de Romeinenbrief is het nog niet zover en moeten we dus voortdurend opletten wie Paulus aanspreekt.
De groep die Paulus hier aanspreekt horen nog wel tot de heidenen maar zijn evenzogoed gelovigen, zoals uit het vervolg blijkt. (Een onderscheid tussen gelovigen en heidenen, zoals die nogal eens gemaakt wordt, kent de Bijbel dus niet.)

geroepenen van Jezus Christus
De lezers worden niet als gemeente begroet, zoals wel in de vijf eerdere brieven, maar toch worden ze gezien als eenheid. Ze worden hier beschreven als geroepenen van Jezus Christus.
Paulus kende hen helemaal niet persoonlijk en toch spreekt hij hen zo aan.
Wij hebben, net zo min als deze gelovigen in Rome, geen visioen gehad en geen stem gehoord. Dat had Paulus wel. Maar deze mensen geloofden in Jezus Christus. Dan zijn ze ook geroepen. Christus roept ieder mens tot geloofsgehoorzaamheid. Dat blijkt uit de hele brief. Hebben we geluisterd naar die stem, dan zijn we geroepenen.

Van Jezus Christus
Het bijzondere hier is dat we niet zozeer geroepenen zijn ‘door’ Jezus Christus maar ‘van’ Jezus Christus. We zijn eigenlijk, net als Paulus, eigendom van Jezus Christus geworden. Dus Zijn dienstknecht.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende