U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geloofsgehoorzaamheid Op Grond Van GenadePaulus tekent me in de Romeinenbrief Jezus Christus, mijn Heer, voor de ogen. Hij is mijn Redder. Hij is mijn Gezalfde. Hij is mijn Heer. Hij is de kern van het blijde bericht voor mensen als jij en ik: Jezus Christus.
Romeinen 1: 5 door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor zijn naam onder al de heidenen,
Letterlijk staat hier: door wie wij genade en apostelschap ontvingen tot geloofsgehoorzaamheid voor zijn naam onder al de heidenen.
Het werkwoord ‘bewerken’ komt er dus niet in voor.

Door Wie
Het is de opgestane Christus door wie Paulus de genade en het apostelschap ontving tot zijn taak. Genade vertrouwde hem zijn apostelschap toe en gaf hem er de capaciteiten voor. Door genade, en als genade, draagt hij het evangelie van de genade uit.

Wij
Timotheüs was bij Paulus toen hij Romeinen schreef (16:21). Paulus schrijft hier over het apostelschap, dat zij samen ontvangen hebben.

Gehoorzaamheid des geloofs
Het hele doel van Paulus apostelschap en ook van deze brief is geloofsgehoorzaamheid.
Romeinen 16: 25& 26 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard en door profetische schriften volgens bevel van de eeuwige God tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs bekendgemaakt onder alle volken)
Een mooie weergave van dit woord ‘geloofsgehoorzaamheid’ is ook: ‘op vertrouwen gegrond gehoor geven’. We hebben wellicht de neiging bij het zien van dit woord gelijk te denken aan regels, die we nu moeten navolgen. We zien het woord echter gebruikt worden in Handelingen en dan blijkt het iets heel anders te betekenen.
Handelingen 6: 7 En het woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof.
Geloof is het beëindigen van eigen inspanning, een vertrouwensvol vertrekken naar God, in de blijde losmaking van wettelijke gehoorzaamheid. "Waag het met Hem, waag het volledig; laat geen enkel ander vertrouwen binnen dringen" beschrijft de werking van geloof.
Dat geloof heeft ook resultaten: het op het vertrouwen gegronde gehoor geven. Waar je ook in gelooft, het heeft altijd gevolgen. Je daden bewijzen je geloof.

Een voorbeeld
- Ik geloof dat de borden op het station aangeven hoe laat en wanneer een trein vertrekt. (Dit geloof is uiteraard niet absoluut want de NS vergist zich nog wel eens.) Als ik dit alleen maar geloof maar vervolgens niet op de trein stap, kom ik nooit op de plaats van bestemming. Bovendien zal iedereen zeggen: je gelooft het dus niet. Als je echt gelooft dat dit de goede trein is, zul je ook instappen om op de juiste plaats aan te komen. Zo te handelen is een voorbeeld van het op vertrouwen gegronde gehoor geven aan. Je handelt er vervolgens naar. -
Het slaaf van Christus zijn bij Paulus, het je lichaam stellen tot een heilig, levend en God welgevallig offer in Romeinen 12 en jouw gedrongen worden door de liefde van Christus, dat alles is die geloofsgehoorzaamheid waar deze brief op aan werkt. De enige grond waar we dan op kunnen staan is genade.

Onder al de heidenen
We hebben uit Genesis en Galaten al gezien dat Gods plan niet alleen heel Israël op het oog heeft, maar ook al de volkeren, oftewel al de heidenen. Maar Israël was al bezig met zijn val tijdens dat Paulus deze brief schreef. Paulus, als apostel van de heidenen, tekent die val al in deze brief als een rijkdom voor de heidenen.
Romeinen 11: 12 Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende