U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Blijde Bericht Gaat Over ChristusRomeinen 1: 3 aangaande zijn Zoon, gesproten uit het geslacht van David naar het vlees,

Aangaande zijn Zoon
Duidelijker kan dus niet. Het blijde bericht van God heeft maar één onderwerp: de Zoon van God.

"In de evangeliën spreekt Christus over Vader; in de brieven spreekt Vader over Zijn Zoon".

Een man hield zielsveel van zijn zoon. Plotseling overleed zijn zoon. Spoedig daarna overleed ook de vader aan een gebroken hart. Het was een gigantisch rijke man die veel kunstschatten bezat. De dag brak aan dat het testament van de man geopend zou worden. Voorafgaand aan het lezen van het testament zou er een veiling van de kunstschatten plaatsvinden.
Het eerste wat geveild zou worden was een schilderij van de geliefde zoon. Niemand kende de zoon echt goed en ook de schilder was vrij onbetekenend. Er kwam geen bod tot eindelijk, na een lange tijd wachten, een dienstknecht van het huis er € 1,-- voor bood. Toen het schilderij verkocht was las de veilingmeester de volgende stap van het testament voor:

“Wie mijn zoon zo lief heeft gehad dat hij het schilderij gekocht heeft zal eigenaar worden van alles wat ik bezat.”

Het belangrijkste
Heel het blijde bericht draait om de Zoon, nergens anders om. Iemand zei eens: “het belangrijkste is dat we het belangrijkste het belangrijkste houden.” Het belangrijkste voor ieder mens is Christus Jezus, volkomen mens, volkomen God. Hij heeft het werk van God volkomen volbracht. Voor een ieder is Hij naar het kruis gegaan. Voor een ieder heeft Hij de dood overwonnen. Wie nu zijn vertrouwen stelt op die Opgestane Heer mag Hem als zijn leven kennen. Dan staat Hij ook centraal in elk facet van je doen en laten.

Gesproten uit het geslacht van David naar het vlees
Er staat absoluut niet: ‘gemaakt uit het geslacht van David’, zoals sommige vertalingen hier foutief weergeven. Het woord dat met ‘gesproten’ is vertaald heeft de betekenis van ‘ten tonele komen’ of ‘in het openbaar verschijnen’. Als iemand door de verkiezingen op het toneel verschijnt als politicus geeft dat de verandering van zijn hoedanigheid aan. Daarvoor bestond hij voor zijn vrouw, kinderen, collega’s buren en vrienden allang. Zo bestond Christus al voor Zijn verschijnen.
Vers 3 en 4 tekenen 2 lijnen waaruit blijkt dat Christus de Zoon van God is. Hier in vers 3 wordt de natuurlijke weg getekend. Naar het vlees is Christus geworden uit het geslacht van David. Het geslachtregister van Jezus Christus in Mattheus 1 ligt er als bewijsvoering.
Als Zaad van David, was Hij een Mensenzoon, koninklijk, de Zoon en Erfgenaam van Israëls grote koning. Hij was het Kind van de Profetie.
Lukas 1: 32 & 33 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.
Davidische afstamming was een voorwaarde voor het Messiasschap.
2 Timotheus 2: 8 Gedenk, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie,

Volkomen mens
Het volkomen mens zijn staat hier in vers 3 centraal. Het volkomen God zijn komt in vers 4. Het is voor mij essentieel dat mijn Heer volkomen mens is en dus kan meevoelen met al het menselijk leed hier op aarde.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende