U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Dichtbij In Christus

Efeze 2: 10 Want Zijn [Christus] maaksel zijn wij,
Efeze 2: 14 Want Hij
[Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt.
Efeze 2: 15 De twee tot
één nieuwe mens te scheppen,
Efeze 2: 22 In wie
[Christus] ook jullie mee gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest.

Efeze 2: 13 Maar thans in Christus Jezus zijn jullie, die eertijds veraf waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

Wij zijn thans in onze huishouding van het geheimenis dichtbij gekomen door het bloed van Christus. De vraag is alleen hoe dichtbij is dit dan wel? Was dit in de voorgaande huishoudingen dan ook al niet het geval?

Als je destijds proseliet van het Jodendom werd, heette dat toen ook al dat je dichtbij was gekomen. Het woord ‘proseliet’ is namelijk in een heel letterlijke vertaling van het woord de ‘dichtbij gekomene’. Afgaande op de betekenis van het woord lijkt er dus geen verschil te bestaan tussen onze positie nu en een proseliet destijds. We moeten echter het hele plaatje bekijken.

Een proseliet was iemand die dichtbij was gekomen vanuit de heidenen, vanuit de volkeren. Dat hield letterlijk in dat je binnen het staatkundig bestel van Israël nog altijd wel een ‘Ethné’ bleef. Hoewel je binnen de muren van Israël je bevond bleef je een vreemdeling. Je kan dat woord ook vertalen met een ‘gast’. Binnen het geloof van het Jodendom bleef je een gast.

Koning Herodus was ook zo’n proseliet, dus iemand die volgens de betekenis van het woord was hij iemand die dichtbij was gekomen. Hij was echter ook maar een gast binnen het Jodendom. Dat had hij op een praktische manier opgelost. Hij wilde namelijk toch wel graag enigszins deel nemen aan dat Jodendom. Dat had hij opgelost door iets extras te laten bouwen aan de Tempel.

In de Tempel had je natuurlijk het Heilige, het Heilige der Heilige en je had de Voorhof. Ook in die Voorhof mocht koning Herodus niet inkomen als proseliet. Dus had hij achter de omheining rondom de Voorhof nog een voorhof gemaakt. Dat werd dan de voorhof der heidenen waar hij dan wel in mocht komen.

Die voorhof der heidenen stond helemaal buiten het gehele bestel. Het paste ook helemaal in het plan die God in Zijn Woord gegeven had betreffende de Tempel. Zo had hij er toch nog een beetje deel aan. Zo dichtbij was hij gekomen doordat hij proseliet was geworden.

Wij zijn nu in de huidige huishouding van het geheimenis echt dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Het is de genade van God die ons op de meest nabije positie aan het hart van God gebracht heeft. Wij zijn namelijk in Christus.

We zien hier dus een ontiegelijk groot verschil tussen die profetische lijn die vanuit het Oude Testament doorging tot aan het eind van het boek Handelingen en wat er nu in onze huishouding van het geheimenis tot stand is gebracht in Christus. Die geweldige positie in Christus is ons nu ten deel gevallen door die overweldigende rijkdom van genade.

Colosse 3: 18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.
Wij hebben nu de toegang tot de Vader. Zo dichtbij zijn wij nu gekomen. De enige die werkelijk toegang had tot de Vader was de Zoon. Wij zijn nu in de Zoon, in Christus. Dichter aan het hart van Vader kan je onmogelijk komen. Dat is nu ons deel in Christus uit genade alleen.

O, er is een gigantisch groot verschil tussen de nabijheid in de voorgaande huishoudingen en ons dichtbij gekomen zijn in Christus. We hebben daar nog lang niet alles van overdacht. Dit is nog maar het begin. Die grote verschillen zullen we dus nog verder uitwerken in de volgende artikelen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende