U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eertijds En Thans

Efeze 2: 10 Want Zijn [Christus] maaksel zijn wij,
Efeze 2: 14 Want Hij
[Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt.
Efeze 2: 15 De twee tot
één nieuwe mens te scheppen,
Efeze 2: 22 In wie
[Christus] ook jullie mee gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest.

Efeze 2: 12 Bedenkt ……dat jullie te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht van Israel en vreemd aan de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld.

Om een goed zicht te krijgen op het nieuwe maaksel dat God in deze tijd schept roept Paulus ons op om goed op de verschillen tussen destijds of ‘te dien tijde’ en onze huidige huishouding van het geheimenis te letten. Daarom roept hij ons op om dit alles te bedenken.

In de voorgaande tijdsperiode waren wij vreemd aan het burgerrecht van Israël en vreemd aan de verbonden van de belofte. Je kreeg nooit echt deel aan die verbonden die met de twaalf stammen gesloten werden. Ook waren wij zonder hoop in de wereld.

Het volk Israël had hoop door uit te zien naar de komende Messias. Misschien hadden zij dan wel een valse verwachting waar de Heer, toen Hij kwam, niet aan voldeed. Hij was niet de superman, oftewel de krachtpatser, die hen van het Romeinse juk bevrijdde.

In de praktijk hadden ze hun hoop niet laten vormen door de Torah die zij toch bezaten. Maar zij bezaten wel degelijk dat Woord van God en hadden daarin hoop op de Messias die komen zou. Daar stonden wij heidenen in die vroegere tijdsperiode volkomen buiten. We hadden geen enkele hoop en waren dus echt hopeloos.

Wij als heidenen kenden het Woord van God helemaal niet die ons hoop had kunnen geven. Bovendien hadden we, als we dat Woord wel hadden gekend, er alleen de hoop van Israël uit kunnen halen.

We waren zonder God in deze wereld. God had zich geopenbaard aan Zijn volk, Israël. Hij was hun verbondsgod Yahweh. Hij heeft met hen een relatie aangegaan toen Hij op de berg Sinaï met hen een huwelijk sloot. Wij stonden daar buiten. Wij kenden deze God niet. We waren zonder God in de wereld.

Paulus roept ons op om dit alles te bedenken. Denk je dat eens in. Stel je eens in gedachten voor hoe het was toen die overweldigende rijkdom van Gods genade nog niet zo aan het licht was gekomen. Maar prijst God, daar blijft Paulus gelukkig niet bij steken.

Efeze 2: 13 Maar thans in Christus Jezus zijn jullie, die eertijds veraf waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.
Nu begint Paulus te spreken over het heden. Het is het ‘thans’ van vandaag de dag en hij geeft er ook gelijk een plaatsbepaling bij: ‘in Christus Jezus’. Ons leven nu, in het heden van genade, is in Christus Jezus. Ons leven is dus in die opgestane en verheerlijkte Heer.

We zijn nu door Paulus weer helemaal teruggeplaatst in het heden, waarin wij deel hebben gekregen aan die overvloeiende rijkdom van genade. Het is het heden, waarin we deel hebben gekregen aan een opgestane Heer. Het is het heden, waarin we geplaatst zijn in dat gedicht van God. Wij zijn Gods maaksel, dat geschapen is tot goede werken waarin we mogen wandelen.

Heel even nemen we samen met Paulus nog een kijkje in die vroegere huishouding via het woordje ‘eertijds’. Toen waren we veraf. Gelijk nemen we weer de sprong terug in onze eigen tijd en dan zien we dat we nu dichtbij gekomen zijn door het bloed van Christus.

Efeze 1: 7 En in Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade,
Verlost door het dierbaar bloed van Jezus. Dat alleen maakt ons van zonden vrij. Ja, we zijn gered door het bloed van Christus. Ja, we hebben vergeving van alle overtredingen door Zijn bloed. Het is alles in overeenstemming met Zijn genade. Maar het heerlijkst is dat we nu heel dichtbij gekomen zijn. Dicht aan het hart van God.

Nu komen er natuurlijk allerlei vragen naar boven. Zijn we nu net zo dichtbij gekomen als het volk Israël dat was in de voorgaande tijdsperiodes? Zijn we nu op hetzelfde plan gekomen als het volk Israël? Dat worden weer goede punten om te bekijken in een volgend artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende