U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Het Gedicht Van God

Efeze 2: 10 Want Zijn [Christus] maaksel zijn wij,
Efeze 2: 14 Want Hij
[Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt.
Efeze 2: 15 De twee tot
één nieuwe mens te scheppen,
Efeze 2: 22 In wie
[Christus] ook jullie mee gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest.

Het argument waarom er voor ons geen enkele eer is op te strijken voor onze redding is nu ook precies het onderwerp van onze studie.
Efeze 2: 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Wat er nu ontstaan is, is geheel en al het maaksel van God alleen. Maar het wel een zeer uniek maaksel. Dat willen we nu bekijken.

Wij zijn nu gezamenlijk Gods maaksel in Christus Jezus geschapen. Dit woord ‘maaksel’ komt tot twee keer toe in het Nieuwe Testament voor. We gaan daarom eerst naar die eerste Bijbeltekst toe met dit woord ‘maaksel’.
Romeinen 1: 20 Hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

De NBG vertaling geeft dit woord in Romeinen 1 weer met ‘werken’. Het is echter exact hetzelfde woord als dat we hier in Efeze 2 weergegeven vinden als ‘maaksel’.

Het maaksel in Romeinen 1 is de schepping van God. Door dat eerste maaksel hadden de mensen de eeuwige kracht en goddelijkheid van God kunnen ontdekken. Hoewel dit eerste maaksel zo uiterlijk zichtbaar was heeft de mensheid als geheel God toch afgewezen als de Schepper van dit maaksel.

Zo tekent Paulus in Romeinen 1 dus het bewijs van God als Schepper, waar hij dit woord ‘maaksel’ voor gebruikt. In het Grieks is dit het woord ‘poiema’. Wij kennen in het Nederlands ook wel het woord ‘Poëm’, oftewel ‘gedicht’. In de seculiere Griekse wereld was dit ook een heel algemeen woord voor een gedicht.

Zo heeft God in Zijn schepping een gedicht geschreven, die iedereen kan lezen. Zijn kracht, Zijn goddelijkheid staat daarin beschreven. In al zijn harmonie spreekt dit gedicht, de schepping, van de heerlijkheid en de kracht van een levende God. Iedereen kan dit gedicht lezen en daardoor getuige zijn van Zijn scheppende kracht.

Nu gaan we van dit uiterlijk gedicht naar het verborgen gedicht dat hier in Efeze 2 beschreven wordt. Hier wordt die heerlijke genade getekend, waarmee God ons overladen heeft. Wat heeft die genade in ons gezamenlijk uitgewerkt? Gods genade heeft ons genomen en ons gezamenlijk tot dit nieuwe maaksel van God gevormd. Wij zijn Gods nieuwe gedicht.

Er is een tweede gedicht in deze wereld gelegd. Nu is het echter niet een gedicht dat zichtbaar is. Pas in de toekomende aionen zal dit gedicht openbaar getoond worden.
Efeze 2: 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.
Het is evenwel nu al een gedicht dat leesbaar is voor de overheden en geestelijke machten in de hemelse. Ook voor deze geestelijke wereld is nu dus een duidelijk getuigenis van God neergelegd. Welk getuigenis is dat?

Al die mensen die tijdens deze huishouding van het geheimenis hun vertrouwen op het werk van Christus Jezus hebben gesteld, die zijn deel gaan uitmaken van dit maaksel van God, dat in Christus Jezus geschapen is.

Wij zijn een schepping van God, Zijn maaksel, Zijn gedicht, leesbaar voor de geestelijke wereld. Voor de mensheid is dit verborgen tot nu toe. Voor de geestelijke wereld is dit gedicht leesbaar. Voor de mensheid is de schepping het maaksel van God, Zijn gedicht, dat zij mogen lezen om Zijn macht en heerlijkheid te doorgronden.

Efeze 2: 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Wij zijn in Christus Jezus geschapen. Door ons vertrouwen te stellen op het werk van Christus Jezus zijn wij één gemaakt met de opgestane en verheerlijkte Heer in de hemel. We zijn in Christus Jezus geschapen.
Efeze 2: 15 die twee tot één nieuwe mens te scheppen,
Hier heb je dat maaksel van God. Die ene nieuwe mens. God heeft nu in Christus Jezus een nieuwe schepping.

Al de huidige gelovigen in de huishouding van het geheimenis, die nu uit die overvloeiende rijkdom van genade mogen leven vormen gezamenlijk die nieuwe schepping. Dit is dat maaksel dat in Christus Jezus geschapen is. Waartoe heeft God dit maaksel geschapen? Wat is Gods doel met dit maaksel? Dat wordt het onderwerp voor het volgend artikel.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende