U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Geen Mogelijkheid Tot Roem

Efeze 2: 10 Want Zijn [Christus] maaksel zijn wij,
Efeze 2: 14 Want Hij
[Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt.
Efeze 2: 15 De twee tot
één nieuwe mens te scheppen,
Efeze 2: 22 In wie
[Christus] ook jullie mee gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest.

We denken na over het bouwwerk van God dat God in onze huishouding van het geheimenis vormt. We zagen in het vorige artikel dat het de overweldigende rijkdom van Gods genade is die ons nu al gered heeft. De laatste conclusie die we samen met Paulus mochten trekken was:
Dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;

Efeze 2: 9 niet uit werken, opdat niemand zal roemen.
Hier zien we dat tegenover de genade de werken staan die wij proberen te doen. In dat pakket van genade, wat een gave van God is, staat dus ook het geloof. Je krijgt vaak de indruk dat het geloof in de christenheid weer opnieuw uit dat pakket van genade gehaald wordt en als een prestatie onzerzijds weer in het pakket van werken gestopt wordt. De één gelooft nog beter dan de ander. Daar zou die één dan ook nog in kunnen roemen. Nee, het is niet uit werken, opdat niemand kan roemen.

Het is niet uit werken dat wij gered zijn, het is uit genade. Echt ook niemand kan roemen op enige prestatie. Alle roem is uitgesloten. Weet je waar we in mogen roemen?
Romeinen 5: 11 en dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Here Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
Romeinen 15: 17 Mijn
roem bij God is dan ook in Christus Jezus.
1 Corinthe 1: 31 opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, kan
roemen in de Here.
2 Corinthe 10: 17 Maar wie roemt, kan
roemen in de Here;
Galaten 6: 14 Maar ik moge ervoor bewaard blijven te
roemen anders dan in het kruis van onze Here Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld.
Filippi 3: 3 die
in Christus Jezus roemen en niet op vlees vertrouwen.

Wij kunnen roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Het is het volbrachte werk van onze Heer waar wij in roemen. We kunnen dus zeggen: ‘Wat hebben wij een geweldige Heer, die dit alles tot stand heeft gebracht’.
Waarom zouden wij nu niet zelf enige eer kunnen opstrijken?

Efeze 2: 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Hier krijg je de reden waarom elke eer voor onszelf compleet is uitgesloten. Met dit argument komt Paulus direct bij het onderwerp uit, waar wij nu uitgebreid over willen nadenken.

Nu moet je opletten. Wij zijn in de evangelische wereld zo geprogrammeerd om alles heel individualistisch te bekijken. We lezen dan deze tekst en denken dan: ‘Ik ben een maaksel, in Christus Jezus geschapen’. Paulus gebruikt echter heel bewust de meervoudsvorm. Wij gezamenlijk zijn dat maaksel van God, waar Paulus hier over spreekt.

Wij zijn Gods maaksel in Christus Jezus geschapen. Dit is het resultaat in onze huishouding van het geheimenis van die overweldigende rijkdom van genade, waardoor we ook gered zijn. Dit is de inhoud van de redding in onze tijd van genade.

Een jood die tijdens de huishouding van de wet tot geloof kwam was ook gered, maar het hield niet in dat hij samen met de andere gelovigen dit maaksel van God werd in Christus Jezus.

Een jood of heiden die onder het Nieuwe Verbond tijdens de Handelingenperiode tot geloof kwam was ook gered, maar dat hield niet in dat hij samen met de andere gelovigen dit maaksel werd in Christus Jezus.

Dit maaksel van God dat in Christus Jezus geschapen is het unieke maaksel waar wij nu in onze huishouding van het geheimenis deel van mogen uitmaken. Het is alles het werk van God in Christus Jezus. Het is alles genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende