U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Er Is Niets Over Van De Wet

Efeze 2: 10 Want Zijn [Christus] maaksel zijn wij,
Efeze 2: 14 Want Hij
[Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt.
Efeze 2: 15 De twee tot
één nieuwe mens te scheppen,
Efeze 2: 22 In wie
[Christus] ook jullie mee gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest.

Efeze 2: 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen,

Die tussenmuur, die de vijandschap uitdrukte, is slechts een illustratie van wat er werkelijk heeft plaats gehad. Wat is er namelijk gebeurd? De wet van de geboden, in inzettingen bestaande, is buiten werking gesteld.

Is de wet werkelijk buiten werking gesteld? Ja, in deze periode van de overweldigende rijkdommen van Gods genade is er een volkomen nieuwe regel. Het is nu niet langer de wet die als regel geldt. De wet is buiten werking gesteld. Welke wet? De wet van de geboden. Hoe kan je hem herkennen? Het is de wet die in inzettingen bestaat. Je komt er dus niet onderuit welke wet nu, in de huishouding van het geheimenis, buiten werking is gesteld.

Misschien wil iemand toch nog graag wat morrelen aan de betekenis van deze woorden van Paulus hier. Laten we dan eens naar de grondtekst kijken. Waar in onze vertaling nog staat dat die wet buiten werking gesteld is, geeft de grondtekst feitelijk nog een heel wat fanatieker werkwoord aan. Er staat dat de wet teniet is gedaan. Dat betekent dat er in onze huishouding totaal niets meer van die wet over is.

De wet is teniet gedaan. Er is zelfs geen hoopje as meer van over. Het is helemaal foetsie, finito, absoluut weg! Het is teniet gedaan. Welke wet is teniet gedaan? De wet van de geboden. Mocht je er nog aan twijfelen of het inderdaad die wet van God is die Hij door de hand van Mozes aan Zijn volk geschonken heeft, dan geeft Paulus nog een nadere definitie: Het is de wet van de geboden, die in inzettingen bestaat. Hij bestaat in onze huishouding totaal niet.

Ik neem aan dat iedereen weet wat de geboden van God zijn. Op zijn minst kennen we de tien geboden. In veel kerken is er in de liturgie een speciale tijd vrijgemaakt om met elkaar ons onder de geboden te plaatsen. De Bijbel zegt hier dat we juist daaronder vandaan gehaald zijn om er nooit meer onder geplaatst te worden. Die geboden zijn namelijk teniet gedaan.

Je kan je honderdmaal stellen onder iets wat teniet is gedaan. Wat houdt dat in? Hetgeen teniet is gedaan bestaat totaal niet meer. Waar stel je je dan onder? Een luchtspiegeling die liturgisch wordt opgewekt.

De wet die teniet is gedaan bestaat in inzettingen. Ook hier komen we een zeer vertrouwd Grieks woord tegen: ‘dogmata’. Het zijn de ‘dogmata’, waar die wet in bestaat. Het zijn de dogmatische leerregels die een vaste vorm hebben gekregen. Daar bestaat deze wet uit.
Helaas herkennen we dat in nog veel te veel christelijke kerken en groepen. Een vast systeem van denkpatronen waar niet aan te tornen valt. Laten we dan vooral niet denken dat door het werk van Christus dat alles teniet is gedaan. Dat kan ten ene male niet want het zijn dogmata.

De wet van de geboden, die in inzettingen bestaat is in onze huishouding eens en voor altijd teniet gedaan. Er is niets van over. Liturgieën en dogmatici ten spijt is alles van de wet ten volle buiten werking gesteld. We zijn in Christus, de Opgestane, in een volkomen vrijheid geplaatst.
Nu heerst: Genade alleen!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende