U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Nieuwe Mens

Efeze 2: 10 Want Zijn [Christus] maaksel zijn wij,
Efeze 2: 14 Want Hij
[Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt.
Efeze 2: 15 De twee tot
één nieuwe mens te scheppen,
Efeze 2: 22 In wie
[Christus] ook jullie mee gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest.

Efeze 2: 14 Want Hij
[Christus] is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft,
Beiden delen, voorhuid en besnijdenis, heeft Christus tot één gemaakt.
Efeze 2: 15 Opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
Hoe heeft dit kunnen plaatsvinden?

Dit is niet zomaar een synthese van beide delen. Je kan bijvoorbeeld zilver en koper samensmelten tot een nieuwe legering. Daar is hier geen sprake van.
Paulus noemt het in vers 15 een nieuwe mens.

Als we het dan willen vergelijken met dit voorbeeld van die legering dan wordt hier zilver (de besnijdenis) genomen en er wordt koper (een minderwaardig product: de voorhuid) genomen. Die beide delen worden tot een volmaakt nieuwe schepping gemaakt. Daar komt puur goud uit tevoorschijn.

Ik verkoop hier geen trucje van een alchemist. Ik teken alleen even binnen onze menselijke voorstellingsvermogen wat hier feitelijk gebeurt. Puur goud uit een redelijk goede en een waardeloze eenheid. Nee, dat is weer zoals wij er als mens tegenaan kijken. In zichzelf zijn die beide delen waardeloos voor God. Het is in beide delen dat zondaren, vijanden van God aantreffen.

Deze beide delen zijn tot één nieuwe mens geschapen. Puur goud. Het wordt een nieuwe mens genoemd. Nu zijn er in het Grieks, dat Paulus gebruikt, twee verschillende woorden voor ‘nieuw’.
1/ Een vernieuwd iets. Eigenlijk is het opgeknapt. Weer als nieuw.
2/ Een volkomen nieuw iets. Iets wat er eerder nog niet was.

Hier gebruikt Paulus dit tweede woord. Die ene nieuwe mens, die Christus nu in Zichzelf geschapen heeft, is een volkomen nieuw iets. Dat maaksel van God, dat goddelijk gedicht is een volkomen nieuwe schepping. Wij zijn gezamenlijk dit compleet nieuwe gegeven in Gods heilsplan. Het was er niet en het was zelfs een volledig onbekend gegeven omdat het als een geheimenis verborgen was in God.

Wij zijn die twee die tot één nieuwe mens geschapen zijn. Dat is het Lichaam van Christus waarvan Christus het Hoofd is, waar wij nu uit genade toe behoren. Waardoor is dit nieuwe Lichaam ontstaan? Doordat Christus onze vrede is.
Colosse 3: 15 En de vrede van Christus, tot welke jullie immers in één lichaam geroepen zijn, regeert in jullie harten;
Hier zie je precies dezelfde oorzaak en gevolg. De basis is weer de vrede van Christus. Het resultaat is weer dat wij samen tot in één Lichaam geroepen zijn. Die vrede van Christus regeert in onze harten. Hoe zijn we daartoe geroepen? Tot in één Lichaam.

Wij zijn dus één in Christus. Dat is het Lichaam van Christus. Laat dus niemand je wijsmaken dat er geen eenheid van gelovigen is. Laat je ook niet in de war brengen door de vele kerken en groepen. Dat zijn uiterlijke zaken die door mensen zijn opgericht. Niets mis mee, maar het is niet het Lichaam van Christus. Dat Lichaam van Christus is namelijk een geestelijke eenheid die boven al die uiterlijke, menselijke instellingen uitgaat.

Christus is onze vrede. Hijzelf is onze basis van eenheid. Hijzelf heeft namelijk de vijandschap weggebroken. Hoe Christus dit gedaan heeft en wat dit ook precies inhoudt wil ik graag in een volgend artikel verder op ingaan.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende