U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Overweldigende Rijkdom Van Gods Genade

Efeze 2: 10 Want Zijn [Christus] maaksel zijn wij,
Efeze 2: 14 Want Hij
[Christus] is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt.
Efeze 2: 15 De twee tot
één nieuwe mens te scheppen,
Efeze 2: 22 In wie
[Christus] ook jullie mee gebouwd worden tot een woonstede Gods in de Geest.

In deze nieuwe serie gaan we nadenken over dit specifieke maaksel van God, dat puur uit genade alleen tot stand is gekomen. Dit maaksel van God is volkomen één. Het is één nieuwe mens en wordt ook genoemd de woonstede van God in de Geest.

Direct aan het begin van het gedeelte dat dit behandelt vermeldt Paulus de bron van dit bouwwerk van God.
Efeze 2: 8 Door genade zijn jullie behouden, door het geloof, en dat niet uit jezelf: het is een gave van God;
Heel letterlijk specificeert Paulus het gelijk door te schrijven: ‘door die genade zijn jullie gered’. ‘Hoe zalig verlost te zijn door Jezus bloed’. Het is door die genade dat we gered zijn.

Natuurlijk volgt op zo’n sterke specificatie als ‘die genade’ de logische vraag: Welke genade? Dat is de genade die Paulus in het voorgaande vers beschrijft.
Efeze 2: 7 om in de komende eeuwen de overweldigende rijkdom zijner genade te tonen naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Die genade is dus die overweldigende rijkdom van Zijn genade die dus in de komende aionen, oftewel de komende tijdperken, getoond zal worden. Dus straks zal die genade openbaar tentoongesteld worden, maar nu al mogen we die genade persoonlijk kennen in ons leven. Reken er echter niet op dat de mensen om je heen in de maatschappij ook al die genade aan jou ook al zien. Dat zal straks pas daadwerkelijk in de hele schepping openbaar komen.

Er is nu echt niemand die zomaar aan ons herkent dat wij voorwerpen zijn van die overweldigende rijkdom van genade. Het zal zichtbaar komen wanneer we straks lichamelijk gelijkvormig zullen zijn aan het verheerlijkte lichaam van Christus Jezus. Pas dan zal namelijk ook ons lichaam deel hebben aan de verlossing.

Er wachten dus nog hele aionen, hele tijdperken, waarin die overweldigende rijkdom van Zijn genade aan ons ook daadwerkelijk aan de hele schepping getoond zal worden. Die genade, die dus tijdloos is en die overweldigend is, die is de oorzaak dat wij gered zijn. Uit die genade ben jij behouden, ben jij verlost.

Je bent behouden door het geloof. Het is het vertrouwen dat we gesteld hebben op het volbrachte werk van de Heer Jezus waardoor we deel hebben gekregen aan die reddende genade. Die genade gaat uit naar ieder mens, maar je krijgt er deel aan door je vertrouwen te stellen op wat Christus op het kruis voor een ieder volbracht heeft, dus ook voor jou. Het is ‘door het geloof’.

Gelijk daarachter aan schrijft Paulus: ‘dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;’
Het is maar goed dat Paulus dit er direct achter plakt. We zouden de neiging kunnen hebben te vinden dat we nu toch wel heel wat gepresteerd hebben. We hebben zomaar eventjes geloofd. Je zou je op de borst kunnen slaan met de woorden: ‘Ik heb de Heer Jezus toch maar vertrouwd’.

Het is niet uit jezelf, nee het is een gave van God. Nu moeten we eventjes taaltechnisch in de oorspronkelijke Griekse tekst duiken. ‘Het geloof’ is namelijk vrouwelijk terwijl het woordje ‘dat’, waar het volgende deel van de zin mee begint onzijdig is. De uitdrukking ‘dat niet uit jezelf’ is dus onzijdig.

De conclusie van het bovenstaande taaltechnisch onderzoek is dat de uitdrukking ‘dat niet jezelf’ onmogelijk kan terugslaan op ‘het geloof’. Het wijst terug op het geheel van het voorafgaande. Het is dus niet uit jezelf dat jij door die genade gered bent, door het geloof. Het feit dat wij gered zijn uit genade, daarvan kunnen we onmogelijk zeggen dat er ook maar iets van onszelf bij zit. Het is alles het werk van God zelf.

Natuurlijk is het nodig om je vertrouwen te stellen op de Heer om het genot van die redding te ondervinden. Maar zodra we dan van onszelf hebben afgezien en onze blik op de Heer hebben gevestigd, dan is daar geen enkele reden om ons op de borst te slaan, maar juist dan zien we die overweldigende rijkdom van genade waar we deel aan hebben gekregen.
Dat is niet uit jezelf: het is een gave van God;

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende