U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Nederland is niet zo kerkelijk meer. Weet je wat Nederland nog wel steeds is? Godsdienstig.
Ik kom godsdienstige mensen in en buiten de kerk tegen. Onder al die 16 miljoen Nederlanders zijn er maar een paar die echt aan het godsdienstvirus weten te ontsnappen.

Jij kent vast ook wel die mensen die ervan overtuigd zijn dat God heel nauwlettend op hun gedrag let. Zodra het ergens niet precies volgens het boekje gaat staat God met Zijn oordeel klaar. Wat? O, je denkt zelf dat het zo in elkaar steekt. Dan ben jij dus blijkbaar ook een godsdienstig mens.

Het was mijn tante die mij al op mijn 17 jarige leeftijd vertelde over de liefde en genade van God. Ik hoorde het wel, maar je kan niet zeggen dat het gelijk ook bij mij binnen kwam. Het kwartje viel niet gelijk. Het was alsof er een soort blokkade zat. Ik weet nu wat dat was. Dat was godsdienst.

Ik was ervan overtuigd dat als ik God echt wilde kennen en naar de hemel wilde, ik wel een echt goed mens moest zijn. Ik moet natuurlijk even uitleggen wat ik onder een goed mens versta. Dat was iemand die niet vocht, niet vloekte, niet dronk, niet rookte. Nou ja, je zou kunnen zeggen dat alles wat maar mogelijk onder de noemer ‘slecht gedrag’ past, dat doet zo’n goed mens niet. Natuurlijk zijn er ook een aantal dingen die zo’n goed mens juist wel doet. Hij gaat bijvoorbeeld heel veel naar de kerk en doet goede daden voor de mensen. Ik was dus hevig geïnfecteerd door het godsdienstvirus. Dat was mijn blokkade om te kunnen genieten van Gods liefde en genade.

Nu blijkt dat als de overgrote meerderheid van de mensen over Jezus of God nadenken, zij dat alleen maar kunnen binnen dat godsdienstig kader. God is dan dat grote geheimzinnig oog dat elke stap die we zetten in de gaten houdt. Zodra er maar een kleine misstap is, komt dat in het grote boek terecht. Elke misdraging wordt opgetekend.

Laat ik je dit zeggen. Er deugt niets van dat hele godsdienstige plaatje. Gelukkig is God zelf absoluut niet aan dat verschrikkelijk kader gebonden als Hij naar ons kijkt. God ziet jou en heeft het grootst mogelijk plezier in jou. Zijn hart loopt over van liefde naar jou toe. Hij kijkt niet door de ogen van godsdienst. Hij ziet jou door Zijn ogen van liefde en genade.

Er is een gigantisch verschil tussen de godsdienst die wij mensen gebakken hebben en Wie God zelf is. God is licht. De Heer Jezus is het Licht van de wereld. Godsdienst is duisternis en veroordeling. Godsdienst leert ons dat als wij bepaalde niet doen wij nooit echt God zullen kennen en zeker niet door Hem aangenomen zullen worden.

Hoe zit het als ik dit doe? Hoe zit het als ik dat nalaat?’ Al die onzekerheid is een kenmerk van godsdienst. Godsdienst zet een levende relatie met God op losse schroeven. God zelf heeft alles in kannen en kruiken gebracht voor een goede relatie met de mensheid. Christus Jezus zegt heel nadrukkelijk dat alles gedaan is waardoor er geen barrière meer is tussen God en de mensen. ‘Het is volbracht!’ Het is een voldongen feit, of je er nu wel of niet iets van ziet, voelt of ervaart. God zelf heeft het in orde gebracht.

Nog steeds beweert godsdienst dat God een handeling van jou of mij verwacht voordat we gered kunnen worden. God zelf verklaart dat het reddingswerk eens en voor altijd voor elk mens tot stand is gebracht. Alles heeft Hij weggehaald wat tussen jou en God in kan staan.

Als het dan een voldongen feit is, waar wijzelf niets meer aan kunnen bijdragen, hoe komt het dan dat de relatie met God door zoveel mensen niet als een realiteit wordt ervaren?
Weet je wat ons in de weg staat? Dat was bij mij ook het geval toen ik voor het eerst met Gods onbegrensde liefde en genade geconfronteerd werd. Godsdienst staat in de weg.

Godsdienst is een wijze van denken waarbij nog altijd iets van ons verwacht wordt. God verwacht niets meer van ons. Hij heeft alles al gedaan. Dat godsdienstig denken kan ons behoorlijk parten spelen. Wat heerlijk dat God ons nu ook nog eens een nieuw denken heeft gegeven (Romeinen 12: 2)!

Johannes 3: 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
Kijk, zo ziet God zelf jou. Hij ziet inderdaad alles van je, maar veroordeelt je niet. Hij redt je. Hij ziet je volmaakt dankzij het werk van Christus. Met grote letters heeft Hij op jou geschreven: ‘NIET SCHULDIG!’. Dat is nou God zelf.

We leggen dus die godsdienst aan de kant en vertrouwen simpel op Wie Hij is en wat Hij doet. Dat is geloven in God zelf.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende