U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Troost Van Gods Soevereiniteit

God is soeverein. Hij doet alles waar Hij zin in heeft. Maar Hij had ook plezier om jou en mij te scheppen. God had plezier om jou en mij te redden. Voor God is elk mens namelijk uitermate waardevol.

Een voorbeeld:
Je kan op de rommelmarkt een aardig schilderijtje kopen voor € 100,--. Leuk om in de woonkamer neer te hangen. Op een dag ben je zo gek om het eens mee te nemen naar het AVRO programma ‘Tussen Kunst & Kitsch’. Je blijkt een echte Jeroen Bosch op de kop te hebben getikt.

Jouw kunstschatje is plotseling in waarde gestegen van € 100,-- naar € 300.000,--. Wow! Eerst had dat schilderijtje inderdaad de simpele waarde van € 100,--. Nu heeft het plotseling een veel grotere waarde gekregen vanwege de prijs die iemand bereid is ervoor te betalen.

Nou is de aller- allerhoogste prijs ooit voor de redding van alle mensen betaald. De losprijs om de mensheid vrij te kopen van satan en de dood is betaald. Het was het ongelooflijk kostbare bloed van Gods dierbare Zoon. De hoogste prijs ooit.

Hoe kostbaar ben jij voor God? Onbegrijpelijk kostbaar. De Almachtige deed alles, echt alles tot plezier van Zijn geliefde Zoon. De drijfveer voor alles was Zijn liefde voor Zijn Zoon. De kostbaarste prijs is echter door de Zoon betaald om jou en mij vrij te kopen. Zo kostbaar ben jij voor het hart van de Almachtige, de Soeverein.

Redding is gratis! Jazeker, maar het was niet voor niets. Het is gratis voor jou en gratis voor mij, maar het kon alleen maar gratis voor ons zijn omdat er die uitermate hoge prijs voor betaald is. Die prijs is betaald door Degene die niemand iets verschuldigd is. Die prijs is betaald door Degene die doet waar Hij plezier in heeft. Die prijs is betaald door Degene die alle macht heeft. Hij, de Soeverein vindt jou zo waardevol.

Spreuken 16: 33 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van Yahweh.
Bekommert de Almachtige Zich om de loterij? Jazeker, de hele plaatsing daarvan is aan Yahweh.

Daarom werd het lot geworpen nadat Judas zichzelf verhangen had?
Handelingen 1: 26 zij lieten hen loten en het lot viel op Mattias en hij werd gekozen verklaard bij de elf apostelen.
Ze wilden zo uitvogelen wie de twaalfde apostel zou worden. Hoe kunnen ze zoiets schijnbaar willekeurigs gebruiken als een loterij? Lucifertjes trekken! Zij wisten dat de hele plaatsing daarvan van de Heer was.

Als God echt soeverein is dan dient alles Zijn doel. Dan heeft zelfs lijden een doel. Dit is echt goed nieuws voor ons mensen. Lijden komt, maar het heeft een doel. Moeilijkheden komen. Problemen komen. Het is maar een onderdeel van het totaalpakket. Als mens is lijden een onderdeel van je levenspakket.

Als God nu niet soeverein is, als Hij dus niet de controle heeft over echt alles wat er zich afspeelt, als willekeur dus regel is, dan kan je lijden ondergaan zonder dat het een doel heeft. God wist dat het lijden zou komen. Hij was machtig genoeg om het te voorkomen. Hij was echt wel in staat om je voor dat lijden te behoeden. Toch deed Hij het niet.

Als God nu niet soeverein is. Als er geen doel achter zat dan zou dit Hem tot een wrede God maken. Dit zou het handelen van God willekeurig maken. Je kan dan dus niet van Hem op aan. Maar nu, God is wel degelijk soeverein.

We zullen echt niet altijd Gods doel doorzien en we zullen het ook niet altijd begrijpen. Het zal voor ons echt niet altijd zo logisch zijn. Het is goed dat we weten dat het voor Hem wel logisch is. Ik hou van Gods soevereiniteit omdat het ook een antwoord geeft op dit soort vragen over het lijden.

Spreuken 19: 20-21 Luister naar raad en neem vermaning aan, opdat jullie ten slotte wijs worden. Veel zijn de overleggingen in het hart van de mensen, maar de raad van Yahweh, die zal bestaan.
Hoor je hier de tegenstelling? Wij hebben veel plannen, maar Gods plannen blijven overeind staan. Ik had veel dingen in mijn leven niet zo gepland. De Heer heeft het anders bestuurd.

Spreuken 20: 24 Van Yahweh zijn de schreden van een man, maar een mens, hoe zal hij zijn weg doorzien?
Wij doorzien onze eigen weg niet. We moeten het dus gewoon erkennen dat God zelf onze weg wel doorziet. God weet wat je doormaakt en je gaat Hem ter harte. De duurste prijs is voor jou betaald. Zoveel ben je Hem waard. Hij leidt jouw schreden.

God is betrokken in het kleinste onderdeel van je leven. Hij is er altijd, ook als jij Hem niet kunt waarnemen. Je kunt Hem niet voelen. Het lijkt alsof Hij er niet is. Neem dan je toevlucht tot Zijn soevereiniteit. Ga terug tot wat je wel weet, ook als je het punt hebt bereikt dat je het gewoon niet meer weet.

Ik zit zelf zo vaak op dat punt met al mijn warrige emoties. Teveel pijn, teveel lijden, teveel problemen. Ik weet het dan gewoon niet meer. Het enige antwoord is dat ik gewoon terugga naar de basis. Wat weet ik nog wel? Ik weet dat Hij soeverein is. Zijn soevereiniteit is voldoende om me erdoor heen te dragen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Een Constitutioneel God