U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Introductie

God is soeverein. Als jij nu je Bijbel leest en je stuit op zo’n punt waarin jij en de Bijbel het niet met elkaar eens zijn, dan heeft één van jullie het mis. Wie denk je dat er naast zit? Juist jij dus. Laat je traditie het echte Bijbel lezen niet in de weg staan. Wat de Bijbel telkens opnieuw zegt is dat God soeverein is.

Eén van de primaire karaktereigenschappen van God is door heel de Bijbel heen geopenbaard. Dat karaktereigenschap is zelfs één van de Eigennamen van God. Het is God, de Almachtige.
God maakt geen missers. Dat weten we omdat God geen zondaar is. Maar waarom maakt God geen missers? Omdat Hij alle macht bezit.

God, de Almachtige. Wat betekent die naam? Dat betekent niet alleen dat Hij macht heeft, maar dat Hij alle macht bezit. Als Hij nu alle macht bezit, hoewel macht schiet er dan nog ergens anders over? Niets!!!

Er kan dus geen andere macht bestaan naast God. Zou dat wel zo zijn dan was er behoorlijk wat chaos in Gods plan. De schepping zou van willekeur aan elkaar hangen. Er zou van alles gebeuren wat niet in de planning van God past. God had in wanhoop moeten uitschreeuwen: ‘O nee!!! Dat was de bedoeling niet!!!’

God heeft alle macht en als gevolg is er dus geen andere macht. Er is geen aparte macht of een macht dat zich tegen Hem kan opstellen. Hij is almachtig. Al het gezag behoort Hem toe.

Veel mensen geven lippendienst aan het idee van de almacht van God. Ze zeggen dan: ‘God is machtig’. Ze bidden dan tot Hem. Daarbij hebben ze al een beetje het gevoel zelf wat macht te bezitten. Ze kunnen de Almachtige beïnvloeden.

Voor velen stopt het daar niet. Men doet van alles voor de Heer. Daarmee zeggen ze: ‘Heer, U bent machtig, maar moet U eens zien wat ik allemaal voor U tot stand breng. Aanschouw mijn macht.’

God is Almachtig. De godsdienst denkt macht te hebben om God ergens toe te verplichten. Wij zouden als godsdienstige mensen God dan kunnen vertellen wat Hij moet doen.
We vertellen dan ook nog wat Hij moet doen op basis van wat wij geschikt achten om bij Hem te brengen om Hem daartoe te verplichten.

Een goed voorbeeld is het zondaarsgebed met de oproep: ‘Maak Jezus je Heer en Redder’. Wat gebeurt er dan? Nou, dan is Hij het verplicht om ook jouw Heer en Redder te worden. Jij hebt namelijk in jouw eigen wilskracht Hem opdracht gegeven om je Heer en Redder te worden.

Echt, dat is kolder. Jij maakt Jezus niet tot Heer. Hij is allang Heer. Jij maakt Hem niet tot Redder. Hij heeft Zelf voor jouw redding gezorgd. Probeer God dus nergens toe te verplichten.
‘Maak Jezus tot je Heer en Redder’. Dat zou betekenen dat jij die macht bezit. Als dat inderdaad zo was, dan is God niet almachtig.

Elke keer als jij God weer ergens toe wilt verplichten, dat kan zijn door je gebeden, door je gemeentelijk lidmaatschap, door je goede daden, je kan het overal door doen, elke keer als jij God verplicht dan zeg je feitelijk: ‘God ik geloof niet dat U almachtig bent.’

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Een Constitutioneel God // Volgende