U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Mens Wikt, God Beschikt

Jeremia 10:23 Ik weet, o Yahweh, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten.
God is de ultieme Plaatser. Bij alle voorbeelden die er te noemen zijn waarbij het lijkt alsof wij ook het één en ander aan mogelijkheden van plaatsen hebben, komt het er uiteindelijk toch telkens weer op uit dat God Zelf de grote Plaatser is.

We denken groots over onze beslissingen. We geven hoog op over onze keuzes. We roemen over de stappen die we nemen. Maar uiteindelijk……
Spreuken 16: 9 Het hart van de mens overdenkt zijn weg, maar Yahweh bestuurt zijn gang.
Welke stappen we ook op uitkomen, uiteindelijk bestuurt de Heer onze weg. De mens wikt, God beschikt.

Wat doen we vaak mee hè in het veroordelen van mensen? Ook dat is een eigen beslissing. Ook daar heb je een eigen keuze. Je kan ook zeggen: daar verzet ik me tegen. Het gevolg is vaak dat je dan alleen maar een andere partij mensen veroordeelt, namelijk zij die veroordelen. Vechten tegen de zonde is als vechten tegen de kolenboer. Je wordt er pikzwart van.

Twee keuzes. Twee beslissingen. Twee verschillende manieren om tot een daad te komen. Twee kansen voor jou als plaatser: Zondigen of vechten tegen de zonde. Velen kiezen de laatste. Vaak met de bede om kracht van God erbij. Dat is alleen maar de godsdienstige variant. Het resultaat van beide manieren van ons plaatsen: Zonde.
Romeinen 7: 8-10 Uitgaande van het gebod, wekte de zonde in mij allerlei begeerlijkheid op; …… toen het gebod kwam, begon de zonde te leven, maar ik begon te sterven,….. de zonde heeft uitgaande van het gebod, mij misleid en door middel daarvan gedood.

We denken min over onze beslissingen. We houden onze keuzes zo veel mogelijk geheim. We schamen ons voor onze daden. Maar uiteindelijk…….
Spreuken 16:1 De mens heeft overleggingen van het hart, maar het antwoord van de tong is van Yahweh.
Welke stappen we ook op uitkomen, uiteindelijk is het Yahweh zelf die antwoordt.
“Mensen mogen mikken, God zal schikken”. Citaat van Vondel.

In onze vorige studies zagen we hoe wij als mens soms ons best doen om te functioneren als de grote plaatser in ons leven of in het leven van een ander. In Galaten 1: 6-8 zagen we het voorbeeld dat we ons door mensen kunnen laten afbrengen van die heerlijke rustplaats van genade. Die mensen plaatsen je dan buiten die plek van rust. In datzelfde gedeelte zagen we dat die plek een plek verbannen van Christus is.

Menselijke keuzes. Menselijke beslissingen. Verschillende menselijke manieren tot handelen. Menselijke methodes om te functioneren als plaatser. Het had een zeer ellendig resultaat. In Galaten 2: 21 bleek dat als je niet op genade vertrouwt, maar terugvalt op je eigen mogelijkheden als plaatser, je die genade ook helemaal teniet doet. Het resultaat is: Zonde.

Trots op ons plaatsen? Of schaamte over ons plaatsen? Eigenlijk maakt dat helemaal niks uit, want uiteindelijk……..
Spreuken 19:21 Er zijn veel overleggingen in het hart van de mens, maar de raad van Yahweh zal bestaan.
Hoe wij zelf ook denken te plaatsen, uiteindelijk is het de raad van Yahweh zelf die zal bestaan. Mensen maken de almanak, maar God het weer.

In de voorgaande vier studies heb ik er telkens op gewezen dat in het Grieks van het Nieuwe Testament God gelijk al als de grote Plaatser in ons leven naar voren komt. Precies eender kom je dat ook in het Hebreeuws van het Oude Testament tegen.
Het Griekse woord ‘El’ komt 236 maal voor.
Het Griekse woord ‘Eloha’ komt 55 maal voor.
Het Griekse woord ‘Elohim’ komt 2.241 maal voor.

In alle drie de vormen heeft deze titel de uiteindelijke betekenis van Plaatser. Er zit echter meer in deze Hebreeuwse titels. De letterlijke weergave is:
El = Onderschikker
Eloha = Naartoe Onderschikker
Elohim = Naartoe Onderschikkers

Nou kan ik een heel diepgaande studie gaan schrijven over God als de grote Onderschikker. Ik denk echter niet dat ik de studies op dit vlak zal overtreffen die je kunt nalezen op http://www.hetbestenieuws.nl, waarvan ik ook een verwijzing op mijn linkpagina heb staan.

We mogen heerlijk in genade onze weg gaan. God, onze Onderschikker, plaatst ons in Zijn plan. We mogen ons tegoed doen aan Zijn onweerstaanbare liefde. God, onze Onderschikker, leidt ons stap voor stap.
Spreuken 20:24 Van Yahweh zijn de schreden van een man, maar een mens, hoe zal hij zijn weg doorzien?
Ja, we mogen rusten in hoe Hij ons leven plaatst, uiteindelijk zijn onze schreden van Yahweh zelf. De mens wikt, God beschikt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina