U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gods Genade (onze plek van God) Teniet Doen

Galaten 1: 6-8 Het verbaast mij, dat jullie je zo snel van Hem, die jullie door [rustend in] de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Vervloekt’ of ‘verbannen’ is het Griekse werkwoord ‘anathema’. Dit is een ingekorte versie van het werkwoord ‘Anatithemi’. Dit betekent dan ook letterlijk ‘Plaatsen op een geïsoleerde plek’.

God (Theo) plaatst (tithemi) ons in die plek van rust: De genade van Christus. Schijnbaar keurige gelovigen wijzen je op je plicht en verantwoording en geven daarbij eigenlijk aan dat genade onvoldoende is voor een praktisch geloofsleven. Zij plaatsen je over (metatithemi) naar een plek van plicht. Het resultaat is dat je verbannen wordt (anatithemi) naar die geïsoleerde plek van duffe ellende.

Nu nog eens een overzicht van de Griekse woorden tot nu toe:
Theos = God
These of Tithese = Plaatsen of Stellen.
Themi of Tithemi = Een vervoeging van Plaatsen of Stellen.
Metatithemi = Op een andere plek laten zetten
Anathema of Anatithemi = Op een plaats isoleren

Nu zijn we echter nog een uitspraak van Paulus tegengekomen toen Hij sprak over ons leven in het vlees. Nadat hij in Galaten 2: 20 gesteld heeft dat hij nu leeft, rustend in het geloof van Christus Jezus, schrijft hij daar direct iets achteraan.
Galaten 2: 21 Ik doe de genade van God niet te niet;

Het werkwoord ‘teniet doen’ is in het Grieks, zoals Paulus dat hier gebruikt, wellicht de meest krachtige uitdrukking voor dit God niet als God, oftewel als Plaatser, verheerlijken en danken. Hier gebruikt Paulus het Griekse werkwoord ‘Atetheos’. Hier zien we op de meest duidelijke manier het grondwoord voor God als Plaatser ‘Theos’ naar voren komen, maar dan in de ontkennende, negatieve vorm.

Het hele aangevulde overzicht is dus:
Theos = God als Plaatser
These of Tithese = Plaatsen of Stellen.
Themi of Tithemi = Een vervoeging van Plaatsen of Stellen.
Metatithemi = Op een andere plek laten zetten
Anathema of Anatithemi = Op een plaats isoleren
Atetheos = Niet plaatser

Paulus laat Gods genade ten volle werken. Hij verheerlijkt God als God en stelt Hem als de grote Plaatser in het licht. Hoe uit het zich als je God niet als zodanig erkent?
Galaten 2: 21 Ik doe de genade van God niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

Nogmaals, door het van je eigen inspanningen te verwachten om heilig of rechtvaardig te zijn, dan stap je in je eigen mogelijkheden. Je blijft niet in dat rustplekje waar God je geplaatst heeft: De genade van Christus. Je stelt God daarmee niet als de grote Plaatser in het licht.

Blijf maar gewoon staan op de plek van rust waar God ons geplaatst heeft.
Romeinen 5:2 Deze genade, waarin wij staan.
Romeinen 11:20 Jullie staan door het geloof.
Romeinen 14:4 Hij zal staande blijven, want de Here is machtig om hem vast te doen staan.
1 Corinthe 15:1 Het evangelie, waarin jullie ook staan.
2 Corinthe 1:24 Door het geloof staan jullie vast.
Efeze 6:11 De wapenrusting van God, om te kunnen staan tegen de verleidingen van de duivel;

Geniet van die plek van rust in de genade van Christus, waar God je geplaatst heeft!

Anders gezegd: Verheerlijk en dank God als God (De Grote Plaatser)!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende