U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Eigen Plaatsing Ondergraaft (vergeefs) Gods Plaats

Romeinen 1: 21 Hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,
Wanneer zetten we God in onze prediking nu niet als de grote Plaatser voluit in het licht? Dat is wanneer we in onze verkondiging ervan uitgaan dat de plannen van God Hem bij de vingers zijn afgebroken.

Hoor je nooit die boodschap dat het met de mensheid is misgelopen en dat God nu nog uit alle macht probeert te redden wat er te redden valt. Dat maakt God in de verkondiging tot Iemand die Zijn doel mist. Wat is ‘Je doel missen’? Dat is zonde! God wordt daardoor dus in de verkondiging Iemand die zondigt.

God als zondaar. Hier zie je de ellende van God niet als Plaatser verheerlijken of danken. Nu gaan we terug naar dat eerste hoofdstuk van Galaten. We pakken nu gelijk een heel stuk.
Galaten 1: 6-8 Het verbaast mij, dat jullie je zo snel van Hem, die jullie door [rustend in] de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

We zijn dus door God Zelf geroepen in die rustplek van de genade van Christus. In dat heerlijk rustplekje heeft de grote Plaatser ons neergezet. Om dat goed te begrijpen zijn we al een beetje vertrouwd geraakt met enkele Griekse woorden, zoals: ‘Theos’, ‘These’ en de verlengde vorm ‘Tithese’. Nu komt daar nog een nieuwe vervoeging van ditzelfde werkwoord bij. Dat is ‘Tithemi’.

Jij bent geroepen om te rusten in die genade van Christus. Heerlijk relaxed! De Heer werkt in en door jou en jij mag genieten van Zijn overvloeiende genade! Daar ben jij geplaatst (Tithemi) door God (Theos).

Hier wordt in vers 6 door Paulus opgeschreven dat deze gelovigen in Galaten zich laten afbrengen (‘Metatithemi’). Zij lieten zich overplaatsen, ergens anders naartoe. Ze stapten als het ware uit die rustplek waarin ze vertoefden, de genade van Christus. Ze hoorden dat er toch ook nog verantwoordelijkheden aan het leven met de Heer verbonden waren. Ze hoorden dat er toch wel bepaalde gedragsregels zijn waar wij, als gelovigen, ons aan dienen te houden. Ze gaven daar gehoor aan omdat de brengers van die boodschap toch wel zeer oprechte gelovigen leken. Zo werden ze overgeplaatst (‘Metatithemi’) uit die rustplek van genade waar God (Theos) hen geplaatst (Tithemi) had.

Deze gelovigen bleven God verheerlijken en danken. Uiterlijk leek alles nog prima in orde. Ze hebben Hem echter niet ‘ALS’ God, als de grote Plaatser, verheerlijkt en gedankt. Dat komt tot uitdrukking in dat Griekse werkwoord, dat een afleiding is van God als Plaatser (Tithemi). Ze laten zich afbrengen van die rustplek. Dat af laten brengen is in het Grieks: Metatithemi.

Je kan je voorstellen dat wanneer je uit je rustplek van de genade van Christus geplukt wordt om ergens anders geplaatst te worden, dat dit duffe ellende veroorzaakt. De genade werkt alles wat tot godsvrucht strekt. Nu moet je het ineens weer zelf gaan proberen voor God. Je bracht het er al niet zo best vanaf zonder God, nu zijn de eisen nog eens vele malen zo hoog! Om wanhopig van te worden. Dat geeft Paulus aan met zijn uitspraak: ‘Die zij vervloekt!’

Paulus was beslist geen griebus grabbus tovenaar, die hier een onheilspellende bezwering uitsprak. Ook was het niet een typische uitoefening van een bepaalde gave binnen het Nieuwe Verbond. In onze Nederlandse NBG vertaling wordt de betekenis al een stuk duidelijker als we ditzelfde werkwoord (Anathema) door Paulus horen gebruiken voor zijn eigen praktisch leven.
Romeinen 9:3 Zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees;

Paulus liefde voor zijn volk Israel was zo groot dat hij wel van Christus verbannen wenste te zijn, als dat voor hen gunstig zou zijn. Het Griekse werkwoord (Anathema) dat hier met ‘verbannen’ vertaald is, is in Galaten 1: 8 & 9 vertaald met ‘vervloekt’. Dit ‘verbannen zijn’ van Christus betekent dus een plek helemaal buiten Christus. Dat is dan ook precies de betekenis van het Griekse woord dat Paulus ook in Galaten gebruikt.

Het praktisch gevolg van een wettische prediking is dus deze duffe ellende. Let wel, boven dit alles staat God (Theos, oftewel ‘De Plaatser). Niets loopt Hem uit de handen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende