U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

God Plaatst Ons In De Rustplek Van Genade

Deze studie gaat een beetje op een taalles in het Grieks lijken. Gedurende de studie lepel ik namelijk verschillende aspecten van God als Plaatser op. Maar eerst lezen we even rustig de Bijbelgedeelten voor onze studie.

Galaten 1: 6-8 Het verbaast mij, dat jullie je zo snel van Hem, die jullie door [rustend in] de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!
Galaten 2: 21 Ik
doe de genade van God niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

In de studie over de brief aan de Galaten heb ik al meerdere keren aandacht besteed aan God als de grote Plaatser. Hier volgen de verwijzingen:
Studie Brief Aan De Galaten 25
Studie Brief Aan De Galaten 29

Deze studie heeft uitsluitend dit ene thema: God is de grote Plaatser. Wanneer we daar eenmaal zicht op hebben dan valt het hele plaatje van Gods plan met jouw leven, Gods plan met het verbondsvolk Israel, Gods plan met de Gemeente, het Lichaam van Christus, ja zelfs Gods plan met de ongelovigen en dus Gods plan met de hele wereld, ….. dat hele plan van God valt dan als een perfect sluitend geheel in elkaar. Gods genade is aan het werk en vanaf het allereerste begin der tijden tot aan de voleinding der tijden is Hij Degene die alles in genade op Zijn plek zet.

Wat ik in de loop van de tijd dat ik de boodschap van genade verkondig, ontdekt heb is dat heel veel gelovigen telkens opnieuw denken dat ik spreek over een emotionele bevinding. Iets waar ze de vinger niet achter kunnen krijgen omdat het niet rationeel zou zijn. Dat houdt in dat men het ziet als iets wat geen feit is, maar waar we tegen alle logica in toch maar vanuit zouden gaan omdat het zo prettig voelt.

Dit is een regelrechte leugenachtige voorstelling van Gods genade! Gods genade is gebaseerd op harde Bijbelse feiten. Laten we eens wat opsommen:
1. Het feit dat Christus zich totaal één heeft gemaakt met jou en mij in Zijn sterven, in Zijn graf, in Zijn opstanding en in Zijn verheerlijking aan Gods rechterhand in de hemelse.
2. Het feit dat jij met Christus gekruisigd bent. Dat jij dus dood bent voor de zonde.
3. Het feit dat jij voor de wet gestorven bent. Geen enkele regel of eis past meer op jou.
4. Het feit dat Christus jouw identiteit is. Hij is jouw leven.
5. Het feit dat jij nu een rustplek hebt in het geloof of de trouw van de Zoon van God.

Dit zijn slechts vijf Bijbelse feiten. Zelf aan de slag gaan en zelf voor God heilig proberen te leven, betekent dat je van die Bijbelse feiten afstapt en dat je je dus in een onzeker wespennest begeeft. Zo’n leven is gebaseerd op: ‘Hoe voelt het goed? Wat kan ik intuïtief voor de Heer betekenen?’

De leugen dat leven uit genade een emotionele bevinding zou zijn die alle logica tart is dus zelfs volkomen het tegenovergestelde van de werkelijkheid. Zelf proberen voor God iets te betekenen is emotionele bullshit. Met regels en eisen stort je jezelf letterlijk in de meest duffe ellende, namelijk in godsdienst.

God is de grote Plaatser en Hij plaatst ons in die rustplek van Zijn genade. Daarvoor gaan we naar het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief.
Galaten 1: 6 Het verbaast mij, dat jullie je zo snel van Hem, die jullie door [rustend in] de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen

Hier zien we weer precies hetzelfde waar ik al eerder, in de studie van Galaten, op heb gewezen. De NBG vertaling stelt het voor alsof we door de genade van Christus geroepen zijn. Letterlijk staat er dat we in die rustplek van de genade van Christus geroepen zijn. Heerlijk toch! God heeft ons geplaatst in die rustplek van de genade van Christus! Wow! Maar zelfs Paulus was hogelijk verbaasd over het feit hoe snel deze gelovigen zich uit die rustplek lieten wegjagen.

Het is nog even niet de juiste tijd om op het Griekse woordje in te gaan, dat hier vertaald is met ‘laat afbrengen’. Dat komt wel aan de beurt als we enkele verschillende woorden over het ‘plaatsen’ op de rit gezet hebben. Voorop staat dat God de grote Plaatser is en Hij plaatst ons in die rustplek van de genade van Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende