U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Vertrooste Kan Troosten

We zijn soms enorm onder druk, maar nooit in het nauw.

Al Mijn Druk Leert Me Mee Te Voelen Met Het Verdriet Van Anderen
Kennis zonder empathie levert geen goede dienst op aan iemand in druk. God brengt mij niet in de druk. Bij mij zit de depressie wel haast in de genen. Leer ik het niet om gewoon kinderlijk het uit te schreeuwen tot de ware Trooster, dan leer ik ook niet de ander de weg te wijzen tot de ware Trooster. Empathie is liefde, die gerijpt is door de ervaring. Wie heeft niet gevoeld dat hij tekortschoot bij een heel verdrietig mens ... tenzij hij kon zeggen: "Ik begrijp je, want ik heb hetzelfde meegemaakt"? Als ik gevrijwaard bleef voor elk verdriet, dan zou ik in een wereld vol leed met lege handen staan.

Zelfs Bij De Ware Trooster Zien We Hetzelfde Principe
Hebreen 2:18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.
Hebreen 4:15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde.
Wat voor Hem gold, geldt ook voor ons. We kunnen delen in het lijden van anderen, omdat wij zelf ervaren hebben wat het is om beproefd te worden.

Vader Van De Barmhartigheden
Deze God van alle vertroosting is ook de Vader van de barmhartigheden.
In de Bijbelse taal komt het woord ‘barmhartigheid’ van het woord ‘baarmoeder’. Gods barmhartigheid is zijn ‘baarmoederlijkheid’. Het wil zeggen; zo totaal en intens als een moeder verbonden is aan het kindje in haar, zo totaal en intens is God verbonden aan zijn mensen. In al onze druk zijn we dus veilig geborgen met Christus in God. Veilig geborgen in de baarmoeder. Vader heeft dus ook moederlijke eigenschappen. We blijven in de baarmoeder tot de complete Zoon geboren is. Het is het warme hart van God, dat voor ons klopt, dat de gezindheid van Christus wil uitwerken. We kunnen het dus ook de warmhartigheid van God noemen.
Psalm 145:9 De Here is voor allen goed, en Zijn barmhartigheid (baarmoeder) is over al Zijn werken.
De geborgenheid van de baby bij moeder wordt dus vergeleken met de zorg van God voor al Zijn schepselen! Daar zit niks abstracts aan. Het is Gods warme hart voor al Zijn schepselen afzonderlijk. Elke traan die vloeit, elke pijn, elke moeite, elk verdriet - God lijdt mee. Want Hij houdt van ons.
Met al mijn druk, met al jouw druk, lijdt Vader mee!

God Lijdt Mee En Wij Mogen Met Elkaar Meelijden
Romeinen 12: 15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden.
Meehuilen ligt ons niet. Eventueel een arm om de schouder en een misplaatste opmerking als: “Kop op man, we komen er wel uit.” Al onze druk heeft ons geleerd dat we het mogen uitschreeuwen tot God. Het doel daarvan is een stukje empathie. Dan weten we toch ook dat wijzen op alle rijkdommen die we in Christus bezitten voor de huilende veel te snel gaat.

Jank Het Maar Uit!
Maar we huilen niet mee, we schreeuwen niet mee. De uitdrukking “weent met de wenenden” is veel sterker dan wij in onze cultuur vertrouwd mee zijn. Letterlijk betekent het “met lange uithalen grienen”, “tranen met tuiten huilen” is onze Nederlandse uitdrukking daarvoor. Dankzij onze zo geprezen westerse cultuur ligt dat ons totaal niet. Op TV zie je het nog steeds wel gebeuren in die oosterse landen. Toch wordt het een stuk vanzelfsprekender wanneer we het aan den lijve kennen wat al die druk in hun leven ook daadwerkelijk inhoud.

Troosten Is Echte Dienstbetoon
2 Corinthe 1: 4 zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.
Dit is een stukje dienstbetoon.
Efeze 4: 11 & 12 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon,
We hoeven dus niet naar de ander te kijken. We worden daar allemaal voor toegerust.
Dankzij onze westerse cultuur voelen we ons onhandig bij een huilende broeder of zuster.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende