U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

In De Druk, Niet In Het Nauw

God troost in al onze druk. Die druk wordt in de Bijbel regelmatig in het beeld van een barende vrouw voor de aandacht gebracht.

Weeën Van Een Barende Vrouw: Hetzelfde Woord ‘Druk
Johannes 16:21 Een vrouw, die baart, heeft droefheid, omdat haar uur gekomen is; maar wanneer zij het kind ter wereld heeft gebracht, denkt zij niet meer aan haar benauwdheid, uit vreugde, dat een mens ter wereld is gekomen.
We bidden vaak dat de pijn, de druk, weggaat. Hier zien we de pijn, de druk (hetzelfde woord), die barensweeën teweegbrengen. Het is pijnlijk en zwaar, maar niemand zal die weeën willen missen vanwege datgene wat het uitwerkt. Let op, dat komen we later meer tegen.

Nog Enkele Malen Hetzelfde Woord ‘Druk
Romeinen 5:3 En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, daar wij weten, dat de verdrukking volharding uitwerkt,
Ook hier zien we dat de druk in ons leven iets teweegbrengt, namelijk volharding.
Romeinen 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?
De druk in ons leven scheidt ons niet van de liefde van Christus, ook al hebben we vaak het gevoel dat dit wel zo is. In de druk zijn we geborgen in de liefde van Christus.
2 Corinthe 4:17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,
Onze druk is een lichte last. Zo ervaar ik mijn worsteling van gevoelens op dit moment helemaal niet. Maar ik mag het telkens afzetten tegen de heerlijkheid die (net als bij die weeën) dit uitwerkt en die mijn emoties van dit moment verre overtreft.

Mensen, We Zijn Niet In Het Nauw! Alleen In De Druk.
2 Corinthe 4:8 in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos;
Hoe onze emoties in ons ook kolken, we zijn niet in het nauw. Wij hebben namelijk die levende verbinding met onze Heer tot wie we het kunnen uitschreeuwen en die met Zijn liefde ons omringt.

Het Grondwoord Van Druk is: Het Pad
Toen ik naar het grondwoord op zoek ging, het woord dat de ultieme druk weergeeft, kwam ik tot mijn verbazing bij drie tekstplaatsen, die alledrie één en hetzelfde weergaven. De paden van de Heer.
Mattheus 3:3 Hij toch is het, van wie door de profeet Jesaja gesproken werd, toen hij zeide: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden.
Markus 1:3 de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn
paden,
Lukas 3:4 gelijk geschreven staat in het boek der woorden van de profeet Jesaja: De stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn
paden.
We vragen zo vaak naar de weg van de Heer. We kennen de weg van de Heer vanuit Gods Woord. Wat valt er dan nog te vragen? Kennen we het ook midden in ons dagelijks doen en laten? Blijkbaar hebben we daar dit soort ervaringen van druk voor nodig.

Verstaan We De Weg Van De Heer Als We Van De Druk Af Willen?
Er wordt veel gebeden dat de Heer dit van ons wegneemt. De pijn, de moeite, de strijd is ons teveel. Vaak wordt zelfs gezegd dat de druk, die we ervaren, helemaal niet hoeft als we geloven. Dus strijden we om verlossing ervan. Een vrouw, die de barensweeën niet wenst zal de baby niet krijgen. Onze last staat tegenover de ver overtreffende heerlijkheid, zoals de weeën staan tegenover de bevalling van de baby. Misschien zullen we zelfs de weg van de Heer nooit echt kunnen verstaan als we de druk, die daarmee gepaard gaat, afwijzen.

Wat Zegt Paulus Over Het Lijden Van De Tegenwoordige Tijd?
Romeinen 8: 18 - 23 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam.

De Schepping Is In Barensnood, Maar Ook Wij
Daar heb je die weeën, die druk. Paulus noemt dat letterlijk ‘het lijden van de tegenwoordige tijd’. Paulus tekent hier niet dat we moeten proberen onder dit lijden, die druk, uit te komen. Hij tekent hier ook niet dat de verlossing van ons lichaam al een tegenwoordig feit is. We zijn in verwachting. Dat levert druk op. Het is een druk in verwachting, in uitzicht, in hoop. Waar zien we naar uit? Dat we als zonen Gods in deze schepping openbaar komen. Kortweg noemt Paulus dat de verlossing van het lichaam.
De lichte last werkt die overtreffende heerlijkheid uit.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende