U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Troost In Al Mijn Druk

2 Corinthe 1: 3 & 4 Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk, zodat wij hen, die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost, waarmede wijzelf door God vertroost worden.

Dit is een getuigenis die ik (Hein de Haan) begin 2007 in onze thuisgemeente heb uitgesproken. Alles was toen heel zwart in mijn ervaring vanwege een chronische depressie waar we toen geen oorzaak van wisten.
Inmiddels is de diagnose ‘Asperger’ bij mij gesteld en dat heeft bijzonder veel opgelucht. Ikzelf lees nu dit getuigenis als geschiedenis. Toch denk ik dat velen nog altijd veel hebben aan de les die ik in dit alles geleerd heb omdat ik een Bijbelse basis hierin gezocht heb.

Al Onze Druk
Het is de laatste weken een rottijd voor mij geweest. 2 jaar kan ik nu al niet meer omgaan met mijn depressie. Al de jaren daarvoor heb ik het onderhuids kunnen houden. Waarschijnlijk was dat fout waardoor het ook een keer tot een explosie moest komen. De 1e kleine explosie kwam 2 jaar terug met een burnout. De uitdrukking ‘al mijn druk’, die Paulus hier gebruikt, werd mijn uitdrukking. Wat ik voelde kon en kan ik nog steeds niet verwoorden. Mijn emoties, die al de jaren ervoor altijd onder mijn huid een strijd voerden, bleven keurig verborgen voor de buitenwacht. Ik was voor de oppervlakkige toeschouwer de sterke gelovige die aan den lijve wist wat een nieuw leven in Christus is. Theoretisch wist ik het ook. Praktisch worstelde ik ermee.

Doorbraak
Mijn depressie, ofwel mijn burnout, zette me op non actief. ‘Al mijn druk’, de storm aan emoties in mijn hoofd werd steeds intenser. Uiteindelijk brak de beschermlaag rondom mijn emoties, die ik zo mooi opgebouwd had, kapot. Dat gebeurde een aantal weken terug. De storm in mijn hoofd overspoelde me toen mijn beschermdijken afgebroken waren. ‘Al mijn druk’ kwam naar buiten als een stormvloed van tranen, die niet meer te stuiten waren. Het verdriet kon en kan ik nog steeds niet benoemen, maar het brak wel los. Ik kon alleen maar janken. Ik had mijn emoties niet in de hand en ook had ik niet meer de bescherming om die emoties te verstoppen.

God, De Grote Trooster
In al die druk was God de grote Vertrooster. Ook die ervaring kan ik niet rationeel weergeven. Het enige dat ik weet en ervoer was dat Hij er is en zegt: “Kom maar, schuil maar bij Mij.”
Romeinen 8: 28 Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben,

Troosten Via Anderen
God is degene die troost. Daar gebruikt Hij soms anderen voor. Een voorbeeld:
2 Corinthe 7:6 Maar God, die de nederigen troost, heeft ons getroost door de komst van Titus,
God heeft bij mij veel anderen gebruikt zonder dat zij er zelf iets van weten. Uren heb ik naar liederen geluisterd, die me telkens weer terugwierpen in Zijn armen. Hijzelf is de bron waar alle andere troost uit voortkomt.

Schreeuw Het Maar Uit
Het resultaat van troost is dat we in al onze druk het uitschreeuwen tot God. Dat uitschreeuwen lijkt kinderachtig, zeker als we voor volwassen gelovigen willen doorgaan. We bezitten toch alles al in Christus? We zijn toch al geborgen in Christus? Ja, maar mijn angsten dan? Mijn pijn en verdriet? Ook als volwassen gelovige mag ik het schreeuwend bij de Heer brengen.
Psalmen 107:13 Toen riepen zij tot Yahweh in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten;
Psalmen 107:19 Toen
riepen zij tot Yahweh in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten;
Psalmen 107:28 Toen
riepen zij tot Yahweh in hun benauwdheid, en Hij voerde hen uit hun angsten;

Kennis Van Troost Door Het Lijden
Zou ik geen weet hebben van lijden, pijn en verdriet, dan zou ik ook geen weet hebben van Gods troost.
2 Corinthe 7:4 ik ben vervuld van die troost, overstelpt van die blijdschap bij al onze druk.
Het werkwoord ‘troosten’ komt 28 keer alleen al in deze 2e Corinthebrief voor. We hebben het dus gewoon heel hard nodig.

Heilige Geest, De Trooster
Het is ook vanzelfsprekend als we zien dat dit woord is afgeleid van het bekende woord ‘parakleet’, dat zowel voor de Heilige Geest als voor de Heer Jezus Christus zelf gebruikt wordt.
Johannes 14:26 de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam,
1 Johannes 2:1 wij hebben een
voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige;
De benaming ‘voorspraak’ in 1 Johannes is hetzelfde woord en dus eigenlijk ook ‘Trooster’.
Het is dus de aanwezigheid van Christus, de Trooster, en de kracht van de Heilige Geest, de Trooster, die in de werkelijke troost voorziet in al mijn druk.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende