U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Wil je weer eens helemaal door en door blij zijn? Hier is een goede tip. Pak de concordant (een soort woordenboek voor de Bijbel) en zoek daarin het woord ‘genade’ op. Vink dan eerst een aan hoe vaak dit woord in de evangeliën voorkomt. Vergelijk dat dan eens met de massa Bijbelteksten die je in de brieven van Paulus terugvindt met dit woord ‘genade’.

Al die brieven van Paulus bij elkaar zijn in omvang nog niet de helft van de vier evangeliën. Toch vind je daar meer dan honderd verwijzingen naar Gods overvloeiende genade tegenover een handjevol in de evangeliën. Waar in de evangeliën de genade wel getoond wordt in de Persoon van Christus maar niet uitgelegd, wordt in de brieven van Paulus de boodschap van genade volledig uitgelegd.

De reden waarom je zoveel uitleg vindt over de rijkdommen van genade ligt in het feit dat Paulus, zowel in zijn bediening onder het Nieuwe Verbond als in zijn bediening van het geheimenis, de apostel van de genade was.
Handelingen 20: 24 Ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.

Wat is nu de grondslag waarop Paulus dit blijde nieuws van de genade van God aan ons kan uitleggen? Als je al de Bijbelgedeeltes stuk voor stuk opslaat en onderzoekt zul je ontdekken telkens opnieuw terugverwijst naar Christus werk op het kruis van Golgotha en Zijn overwinning over de dood.

Voor de feitelijke beschrijving van de geschiedenis van Christus sterven op het kruis moet je in de evangeliën zijn. Paulus is niet degene die dit verhaal opnieuw vertelt. Wel gaat Paulus een hele stap verder dan de evangeliën en ook dan Petrus in de Handelingen. Paulus legt uit wat Christus werk op het kruis voor de mensheid bewerkt heeft. Het is nou juist daarin dat Gods overvloeiende genade openbaar komt.

Zet het ons hart niet in vuur en vlam als we in de brieven van Paulus al dat gigantisch goede nieuws tegenkomen, dat zijn vaste basis vindt in het werk van Christus? Daarom noemt Paulus zijn boodschap ook ‘de verkondiging van het kruis’.
1 Corinthe 1: 18 Het woord van het kruis is het een kracht Gods.

In zijn brieven onderwijst Paulus ons dat we door het werk van Christus op Golgotha ‘gerechtvaardigd’ zijn en ‘aangenomen’ zijn en ja zelfs ‘volmaakt’ zijn geworden ‘in Christus’. Door Christus werk zijn wij tot in één nieuwe mens samengevoegd, het Lichaam van Christus. Wij zijn samen met Christus opgewekt en we hebben samen met Christus de hoogste positie van gezag ontvangen aan de rechterzij van God, ver boven alle machten en krachten.

De overvloeiende rijkdommen van Gods genade zijn nu ons deel geworden in de opgestane Heer. Vanuit Golgotha overstroomt de volle rivier van genade ons leven. Dat is dat blijde nieuws van Gods genade dat in de handen van de apostel Paulus gelegd was. Maakt dat je niet enorm blij?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende