U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

We lezen veel over de dood in de Bijbel. Tot nu is geen mens daaraan ontsnapt. We leveren het bewijs dat we geloven dat iemand dood is als we zijn doodskist regelen.
Ook in de Bijbel kom je dat bewijsstuk van iemands overlijden tegen.
Genesis 50: 26 En Jozef stierf, honderd en tien jaar oud, en men balsemde hem, en hij werd in een doodskist gelegd, in Egypte.

Ik zei al, er is iets aparts aan dat woord in de Bijbel. Het bijzondere aan dit woord openbaart zich op de plekken waar je geen doodskist verwacht.
Exodus 25: 10 Zij moeten dan een ark van acaciahout maken,
In onze NBG vertaling zit niets verdachts in deze uitspraak over de ark van het verbond. Gaan we echter kijken naar het oorspronkelijke Hebreeuwse woord, dan blijkt dit die doodskist te zijn. Exact hetzelfde woord. Is er dan iemand overleden?

Als wij een doodskist hebben besteld is dat altijd voor een overledene. Wat moest er in deze doodskist?
Deuteronomium 10: 2 – 3 dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt, en gij zult ze in de ark leggen. En ik maakte een ark van acaciahout en hieuw twee stenen tafelen gelijk de eerste; toen beklom ik de berg met de twee tafelen in mijn hand.
Die twee stenen tafelen noemen wij ‘de wet’. Israël had al direct bij het ontvangen van de wet hem overtreden. Het wordt nog wel eens verkeerd verstaan waarom Mozes die eerste twee stenen kapot gooide. Het was genade van God dat Mozes de wet verbrijzelde, die hen had moeten oordelen. Nu ontvangt Mozes twee nieuwe stenen tafelen met precies dezelfde woorden. Die wet moest nu in de doodskist.

Exodus 25: 10 Zij moeten dan een ark van acaciahout maken,
Deze opdracht van God was zonder meer een opdracht van genade.
Als echt iedereen afscheid heeft genomen van de overledene wordt de doodskist afgesloten door het deksel. Juist dat deksel van de ark van het verbond wordt Gods genadetroon genoemd.
Exodus 25: 17 Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken,
De NBG vertaalt het met verzoendeksel. ‘Genadetroon’ is de letterlijke weergave. God gaat met ons om in genade.

De wet, die oordeelt, ligt als overledene in de doodskist. Wat is er gebeurd zodat God ons altijd in genade tegemoet kan komen?
Colosse 2: 13 - 14 Ook u heeft Hij…. levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft Hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen:
Het bewijsstuk met zijn inzettingen is aan het kruis genageld. Die wet getuigde tegen ons en bedreigde ons, maar is nu overleden. De deksel ligt op de kist. Het is definitief!

God handelt in genade met ons. Hij komt samen met de mensen op die genadetroon. De overtredingen zijn kwijtgescholden. We zijn levend gemaakt met Christus. Dank U Heer voor die genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende