U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Romeinen 4: 4 – 5 Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid,

Wow! Niet zelf meer werken. Alleen je vertrouwen stellen op Christus Jezus, die de goddeloze rechtvaardigt. Dat is genade.

Je kan natuurlijk als goddeloze er toch heel vroom en godsdienstig tegenaan gaan. Zou dat je dan ook nog eens werkelijk lukken dan is er een verplichting, een soort schuld bij God, die Hij naar jou toe moet inlossen. Gek eigenlijk dat dit het merendeel van de mensheid wel aanspreekt. We willen het verdienen. Dan hebben we een schuld te vereffenen met God.

Uit de hele brief aan de Romeinen blijkt dat het kruis van Christus geen vergissing of ongelukje van God was. Het was ook niet iets wat achteraf, toen het helemaal misliep met de mens, bij God in de gedachte opkwam. Het plan van genade van God was er één met voorbedachten rade. Niet zelf werken. Niet je inspannen. Geen Tjakka heroïsme. Nee, relax! Vertrouw maar op een God die goddelozen rechtvaardigt.

2 Timotheus 1: 9 die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is voor de tijden van de aionen,

Het is alles in overeenstemming met Gods eigen plan. Het is alles in overeenstemming met Zijn genade. Dat was ons al geschonken in Christus Jezus voordat God aan Zijn tijdperken begon. Wij leven binnen die begrenzing van de tijd, maar voordat er sprake was van tijd had God ons al de redding in Christus Jezus geschonken. Dat heeft nou ook helemaal niet met onze krachtsinspanning te maken. Vandaar dat Paulus ook nadrukkelijk zegt dat het niet in overeenstemming met onze werken is. Dat is genade!

Alles is op basis van het werk van Christus op het kruis. Het hele Oude Testament liet dat al doorschemeren in zijn diverse plaatjes. Nu mogen we de werkelijkheid kennen in Christus zelf. God redt op grond van genade en genade alleen. De plaatjes in het Oude Testament versterken nogmaals de zekerheid dat dit al vaststond in Gods plan van aionen.

Stel dat het inderdaad mogelijk zou zijn hier zelf nog iets aan toe te voegen. Dan kom je inderdaad op het punt waar Paulus in Romeinen 4 over schrijft. Dan heeft God een verplichting naar ons toe. God staat dan bij ons in het krijt. Dan kunnen we ons, als goddelozen, op de borst timmeren en luidkeels verkondigen: ‘Dat heb ik maar mooi even verdiend’. Je hoort nogal eens de opmerking: ‘als iemand het verdiend heeft, dan die en die wel’. Niemand heeft het verdiend. God staat niet bij ons in de schuld. Het is alles volgens plan genade en genade alleen. Vandaar:

Efeze 2: 8 - 9 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende