U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zuiveringsslag liturgie

Twee censoren (personen, geen technische onderdelen) van het bisdom Den Bosch reinigen de liederenschat van de Rooms Katholieke Kerk. Het zijn met name de iets modernere Nederlandstalige liederen die sneuvelen. Mijn vorig knipoogje was daar al een reactie op.

Is dit typisch Katholiek? Nee! Anders zou het ook niet zo’n boeiend gegeven voor mijn website zijn. Als reactie op mijn knipoogjes over bepaalde liederen binnen onze Evangelische wereld kreeg ik enkele soortgelijke ideeën te horen.

Men ziet een lied vaak als een Paard van Troje, waarin het verkeerde denken de gemeente wordt binnen gehaald. Liederen die erop wijzen dat de Heer nu al regeert, die erop wijzen dat we bezig zijn het Koninkrijk van God te vestigen, die wijzen op onze inspanningen voor de Heer of die ronduit een ontkenning zijn van wie de Heer is en wat Hij werkt.

De reactie is: ‘Daar moet een eind aan komen!’ De logische consequentie die dan ook getrokken wordt is dat de leiders van gemeenten moeten toezien op de liederen die gezongen worden. Ziedaar, het Katholieke Bisdom met haar censoren binnen de Evangelische wereld.

Het hele idee van leiders in de gemeente is op zich al een Bijbelse contradictie. Er zijn in de Gemeente geen leiders, slechts één Hoofd.

Het hoofdschap van Christus heeft qua woordbetekenis niet eens de inhoud van ‘baas’ of ‘meester’. De betekenis is dat Hij aan het hoofd staat en als zodanig de eerste klappen opvangt.

Het hele idee van plaatselijke gemeente hoort thuis in het Verbondsdenken. In het geheimenis is slechts sprake van het totale Lichaam van Christus mondiaal als de Gemeente. Dit is geen uiterlijk gebeuren, maar voor de wereld verborgen.

Natuurlijk heeft elke groep die samenkomt vanuit het verlangen om zondags elkaar als gelovigen te ontmoeten de volle vrijheid om daar een structuur naar eigen idee op te plakken.
Stellen we echter een censorschap in binnen die vereniging, dan moeten we ons wel bewust zijn dat we buiten de grondslag van genade zijn gaan staan door andere gelovigen binnen onze vereniging iets op te leggen, dat naar onze maatstaven juist voor hen is. Het kenmerk van wetticisme.

Als ik bepaalde ontwikkelingen in liedteksten signaleer is dat zeker niet om die liederen te verbieden. Het is meer om zelfstandig na te denken over de consequenties van genade, ook in liederen. Eén van de consequenties van genade is echter ook dat ieder vrij is om liederen te zingen, ook als de tekst niet door de Bijbel gedekt is.

Mijn website is er ook niet om wie dan ook de genade door de strot te douwen. Dat zou zeer genadeloos zijn. Deze genade knipoogjes zijn daar ook helemaal niet op gericht. Met zo’n knipoogje hoop ik slechts een middel te zijn om weer even na te denken over genade. Op die manier was Huub Oosterhuis in de zeventiger jaren voor mij zo’n middel.

Christus is het Leven. Zonder Hem kunnen we niets.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende