U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Gehoorzaamheid Aan De Bijbel

‘Bij ons doen we alles precies zoals de Bijbel het voorschrijft. Denk niet dat we volgens onze eigen opvattingen leven. Nee! Dit is wat de Bijbel van ons vraagt!’

Denk nou niet dat als mensen hun geloof indelen naar regels, dat men dan de Bijbel aan de kant heeft geschoven. Integendeel! Men is er vast van overtuigd dat de regels die men zichzelf oplegt de Bijbelse regels zijn.

Ik heb zelf achttien jaar in de gesloten vergadering gezeten. Daar had men geen op schrift gezette regels. Men ging ervan uit dat wanneer iemand als een gelovige wenste te leven men vanuit de Bijbel de regels die zij in acht namen vanzelf ook volgde. ‘Uiteindelijk, het was toch zeker de Bijbel die dit leerde?

Andere groepen hebben wel duidelijke op schrift gezette regels. Een aantal regels van bepaalde kerkelijke groeperingen:

1. Bijbelse grond om niet deel te nemen aan werelds amusement, zoals balsporten, circussen, racen, bowlen, schaatsen, theaters, speelhuizen enzovoorts.
2. Bijbelse gronden om niet naar dansfeesten te gaan, gemengd zwemmen, enzovoorts.
3. Bijbelse gronden voor mannen om kort haar te dragen.
4. Bijbelse gronden voor vrouwen om hun haar niet te laten knippen.
5. Bijbelse gronden om je haar niet te verven.
6. Bijbelse gronden voor vrouwen om geen mannenbroeken te dragen.

7. Bijbelse gronden om nette kleding te dragen, lange broek of jurk, hooggesloten met lange mouwen.
8. Bijbelse gronden om geen sieraden te dragen.
9. Bijbelse gronden om geen make-up te gebruiken.

In dit lijstje zijn de typische kerkelijke hoogtijdagen en alle gebruiken die daar bij horen nog niet eens vermeld. Vind je deze regels absurd maar zie je toch niks in genade en genade alleen? Waarschijnlijk heb jij dan andere (absurde?) regels die jij hooghoudt.

Uiteindelijk hebben Baptisten heel uitgesproken regels binnen hun kerkverband.

Pinkstergroeperingen hebben weer andere regels, die soms zelfs strijden met die van de Baptisten. De lijst met regels ligt bij de Methodisten weer totaal anders. De Presbyterianen zijn op sommige punten vergeleken met de voorgaande groeperingen vrijer, maar hebben zo weer hun eigen onverwrikbare, (Bijbelse?) opvattingen waar ze zich aan moeten houden. Het vrije, blije Roomse leven van de Katholieken heeft ook zijn duidelijk begrenzingen.

Het opvallende van al de verschillende kerkelijke groeperingen is dat ze allemaal vinden dat de ander soms wel erg ver gaat in zijn bedilzucht. Ieder heeft echter de Bijbel als grondslag van zijn eigen regels. Wil je daar echt met de Heer leven? Dan moet je wel gehoorzaam zijn aan de Bijbel. De regels van die Bijbel hebben ze zelf al helder en duidelijk omlijnd zodat de gelovige precies weet wat hem of haar te doen staat.

De Heer heeft ons echter niet nieuwe regels gegeven toen Hij kwam en de dood overwon. Hij heeft ons het Leven in Zichzelf gegeven. Hij heeft ons bevrijd van elke regel. Aan elk wettisch beginsel zijn we met Christus gestorven. Het nieuwe leven is Christus zelf en Hij is niet onderworpen aan wet of regel.

Johannes 8: 36 Wanneer dan de Zoon jou vrijgemaakt heeft, zal je werkelijk vrij zijn.
Romeinen 8: 2 De wet van de Geest van het leven heeft jou in Christus Jezus
vrijgemaakt, van de wet van de zonde en de dood.
Galaten 5: 1 Opdat wij
waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat je niet weer een slavenjuk opleggen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende