U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Zegening Noord/Zuidlijn

De Bijbel kent voor deze tijd uitsluitend geestelijke zegen in de hemelse. Maar we mogen dan wel gelijk weten dat we echt alle geestelijke zegen bezitten. Er kan dus door een handeling van een mens absoluut niks extra’s meer aan worden toegevoegd.

Daar denkt godsdienst anders over. Zo wie zo hebben we in vrijwel elke kerk aan het eind van de dienst een soort zegen die uitgesproken wordt. Bijbels gezien heeft het geen enkele waarde omdat er hierdoor niets toegevoegd wordt, maar de godsdienstige mens lijkt niet meer zonder te kunnen.

Natuurlijk kan het altijd nog grootser en nog godsdienstiger, Katholiek deken Ambro Bakker zegende afgelopen donderdagmiddag de boormachines van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn in. In een liftje daalde hij met enkele bouwvakkers, leidinggevenden en kinderen af in de bouwput.

Niet alleen werden de boormachines en bouwvakkers besprenkeld met gewijd water, ook werd een beeld onthuld van Sint Barbara, de schutspatrones van mijnwerkers en tunnelbouwers.

Barbara staat in een kastje op een bedje van kunstbloemen.

De deken zegent niet alleen zulke grote projecten. Vorige week zegende hij nog twee fietsen van pelgrims die op weg gingen naar Santiago de Compostella in Spanje. En zo zegent hij huizen, machines, fietsen en mensen.

De Duitse projectleider zei: ''Onze medewerkers, vooral Duitsers, werken voor geld, ze gaan heus wel aan de slag, maar ze vragen hier wel om. Als vroeger in de mijnen doden vielen en er was geen beeldje van St. Barbara, kwam dat daardoor.''

Hebreeën 7: 7 Het valt niet tegen te spreken, dat het mindere door het meerdere wordt gezegend.
Onder het oude hiërarchische systeem van het Levitische priesterschap bestond er onderscheid tussen de geestelijkheid (het meerdere) en het volk (het mindere). Dat was het Oude Verbond met Israël.

Onder het Nieuwe Verbond (ook met Israël) is er een ander priesterschap. Het hele volk is priester en Christus is Hogepriester. Christus is hier de enige meerdere. Hij kan tijdens het Nieuwe Verbond Zijn zegen uitdelen.

In de huishouding van genade, waar gelovigen in deze tijd door genade deel van uitmaken, is elk onderscheid weggevallen. Wij zijn het Lichaam. Christus is het Hoofd. Hij werkt in en door een ieder van ons, zoals ons denken werkt door elk lid van ons lichaam.

Wat de zegen betreft?

Efeze 1: 3 onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
Onze zegen is een voldongen feit. Het is reeds geschonken en dus ons deel. Ook in onze tijd voegt zelfs Christus daar niets meer aan toe. Volmaakt is volmaakt. Dat is Zijn genade zoals die nu werkt.

Het is voor het katholieke imperium ‘De Bijenkorf’ te hopen dat ze niet geheel en al dankzij de Noord/Zuidlijn in de diepte van de Amsterdamse krochten wegzakken naast het beeldje van St. Barbara. In elk geval weten ze dan wel dat die extra, overbodige zegen daar niet tegen geholpen heeft.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende