U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Installateur Vindt Schat

Ruim een week geleden stond er een vreemd bericht in de Telegraaf. Niets bijzonders natuurlijk, maar toch…
De Telegraaf wist te melden dat een Duitse installateur in een leegstaand huis bezig was met werkzaamheden aan de waterleiding toen hij, onder het bad verstopt, stuitte op een tamelijk waardevolle enveloppe. Daar zaten 218 briefjes van € 500,-- in.

In één klap was deze installateur dus meer dan een ton rijker. Het geld bleek toe te behoren aan een 88 jarige man die in een tehuis woont. Vanwege dementie kan deze beste man zich helemaal niets meer van het geld herinneren.

De Duitse installateur heeft het geld niet zelf gehouden. Hij heeft wel een vindersloon van € 3.000,-- ontvangen. Een keurige afhandeling van dit eigenaardige voorval.

Een schat verstopt waar je het absoluut niet zou verwachten. Er is echt niemand die deze schat ooit zou verwachten.

De schat was zelfs zo verborgen in het brein van de rechtmatige eigenaar dat het daar ook volkomen safe zat. Toch ben je in één keer een ton rijker. Wat een apart gebeuren!

Efeze 3: 6 Dit geheim, dat de heidenen mede–erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie,
Efeze 3: 9 De bediening van
het geheim …, dat eeuwenlang verborgen is gebleven in God, de Schepper van alle dingen,

Dat jij en ik samen met Christus zouden erven, dat was een geheim. Voordat God aan Paulus dit geheim openbaarde was er totaal niets, maar dan ook niets van bekend.

Het stond niet in de wet van Mozes. Geen profeet had hier iets over bekend gemaakt. Tijdens de rondwandeling op aarde heeft de Heer hierover gezwegen. Jouw en mijn erfenis zat verstopt met Christus in God.

Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met alle geestelijke zegen in de hemelse gezegend heeft in Christus.
Alle geestelijke zegen in de hemelse in Christus. Het zat verstopt met Christus in God. Niemand kon daarbij. Niemand wist daarvan. Al die vierduizend jaren daarvoor was er niets over bekend.

Wat er verstopt zat met Christus in God waren geen 218 briefjes van € 500,--. Het was geen ton wat plotseling vanuit het niets jouw deel werd. Het zijn zelfs helemaal geen materiële zegeningen. Het zijn geestelijke zegeningen. Maar dan wel alle.

Onze NBG vertaling kan maar moeilijk vatten dat wat er hier staat als ons deel nu ook werkelijk reëel zo bedoeld wordt. Daarom maken ze er maar ‘allerlei’ van. Het Griekse woordje ‘pas’ is echter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Het betekent ‘alles’, maar dan ook ‘alles’.

De NBV is de zogenaamde makkelijke vertaling. Zij geloven er echt helemaal geen barst van en spreken over ‘talrijke’ geestelijke zegeningen. Als het talrijk is dan kan het wat moeite opleveren om het allemaal nog te tellen, maar uiteindelijk valt die klus nog wel te klaren.

Als je van Bill Gates zomaar uit het niets een ton zou krijgen dan is dat best talrijk. Maar als hij alles wat zijn bezit is jou zou geven, dan pas is er echt sprake van alles. We hebben niet een talrijke erfenis gekregen. Alles wat geestelijk Christus deel is, is nu plotseling als vanuit een geheim jouw deel. Alles, echt alles.

We zijn dus geen armoedzaaiers die slechts een ton gevonden hebben. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse in Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende