U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Tweede paspoort voor een land naar keuze

Sorry dat we nog eventjes in de politiek blijven. De actie van één specifieke partij voor de Haagse gemeenteraad viel toch wel bijzonder op.

Mevrouw Roeleveld van de Haagse Vrije Tegenpartij had echt een idioot te gek plan:
‘Wie nog geen tweede paspoort heeft, die mag van ons een paspoort voor een land naar keuze krijgen.’
Daar mogen we mevrouw Roeleveld nog aan houden ook volgens het volgend spotje.

Er lopen mensen volslagen gedesoriënteerd rond vanwege al die verschillende paspoorten in Nederland. Zodra we echter ontdekken welk burgerschap we feitelijk dankzij genade ontvangen hebben is de oriëntatie gelijk weer helemaal gefocust.

Filippi 3:20 Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen,
Letterlijk zou je het nog aardiger kunnen weergeven:
Onze politiek is in de hemelen.

God zelf heeft ons dus allang een tweede paspoort gegeven. Net als rondom het tweede paspoort van Nederlanders met andere wortels bestaat hier ook veel verwarring.

A/ Veel gelovigen zijn zich totaal niet bewust van dit tweede paspoort
B/ Veel gelovigen hebben nog niet door dat dit eigenlijk het belangrijkste paspoort is
C/ Veel gelovigen hebben de vrijheid nog niet ontdekt die dit paspoort geeft
D/ Veel gelovigen erkennen alleen dit paspoort i.v.m. de verkiezingen

A & B/ Als je als gelovige nog gewoon zelf probeert er het beste van te maken op deze aarde, dan heb je blijkbaar niet ontdekt dat jij samen met Christus bent opgewekt tot een nieuw leven. Je hebt dan blijkbaar nog niet door dat jij samen met Christus bent geplaatst in de hemelse. Je hebt dan blijkbaar niet door dat jij samen met Christus aan de rechterhand van God geplaatst bent. Je hebt dan blijkbaar niet door dat jij samen met Christus de positie van heerschappij over alle geestelijke overheden hebt ingenomen.

Jouw wandel is per definitie nu hemels. Dat betekent jouw politiek is in de hemelen. Christus is het die Zijn leven stap voor stap in jou volbrengt. Jouw proberen helpt daar niets aan bij.
Je hoeft niet te leven alsof je alleen maar het Nederlands paspoort hebt. Je hebt een hemels paspoort.

Op de foto van jouw hemels paspoort staat de opgestane Christus. Hij leeft Zijn leven in jou. Dat is hemelse politiek.

C & D/ Je kan blij zijn met jouw positie in Christus in de hemelen. Je kan blij zijn dat de opgestane Christus in je leeft. Toch kan je als consequenties van jouw leven als gelovige weer opnieuw denken dat je bepaalde dingen beslist niet mag of andere dingen juist moet.

Je had gezien wat het leven van Christus uitwerkt. In de Bijbel heb je gelezen wat het uitwerkt en in de praktijk heb je geproefd dat het ook inderdaad openbaar komt. Nu heb je het als regel genomen dat je ook niet in de verleiding moet komen om dat te doen wat het nieuwe leven niet uitwerkte. Je hebt je ook als regel gesteld om dat wat het nieuwe leven wel uitwerkt ook beslist na te streven.

Je hebt de vrijheid in Christus weer ingeruild voor wet. Wat Christus werken wil heb je tot wet verheven. Je weet dus wel van je tweede paspoort. Je leeft echter alsof dat paspoort geen waarde meer heeft.

Zo kan je de hemelse politiek ook terugbrengen tot de verkiezingen.
‘Als gelovige hoor je nu voor christelijke politiek te kiezen.’
‘Nee, je christen zijn heeft je een socialer hart gegeven, dus je hoort links te kiezen.’

‘Nee, je hebt de vrijheid die Christus uitwerkt in veel facetten van het leven geproefd, dus hoor je rechts te kiezen.’
‘Nee, Christus heeft het geweld uit je leven weggedaan, dus hoor je pacifistisch te stemmen.’
‘Nee, je hebt een hemels paspoort, dus hoor je in Nederland helemaal niet te stemmen.’

Als we dat wat we nu in Christus geworden zijn opnieuw in regels gaan onderbrengen geven we de vrijheid die dit tweede paspoort ons gegeven heeft weer weg.

Gods overvloeiende genade wil stromen in jou en mij. Dat doet God door Christus Zijn hemels leven in en door jou te laten uitleven in echt elk onderdeel van je leven.

Dat tweede paspoort is Gods garantie van een onophoudelijke stroom van Zijn genade. Geniet ervan!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende