U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Daar Hou Ik U Aan

De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels alweer ruim achter de rug. Op onnoemelijk veel plekken in Nederland zijn vrijwel onmogelijke combinaties het gevolg van het misschien wel iets ten onrechte zo verheerlijkte democratische spel.

Opvallend is dat de partijen die het best scoorden met beloften kwamen die regeren bij voorbaat al vrijwel onmogelijk maken.

Beloften zijn blijkbaar niet meer zo waardevast als dat ze ooit waren. Het is niet meer iets wat je in hoeft te lossen. Het is eerder een politiek sterke troef binnen het hele spel.

Het initiatief van daarhouikuaan.nl probeert met leuke plaatselijke video’s weer wat waarde aan dit uitgeholde woord te schenken. Politici die beloften uiten worden gehouden aan hun beloften.

De God van alle genade heeft veel, zeer veel beloften uitgesproken. Alle beloften zijn in Christus zelf volkomen tot hun ultieme doel gekomen.

2 Corinthe 1: 20 Hoeveel beloften van God er ook zijn, in Hem [Christus] is het: Ja; daarom is ook door Hem het: Amen, tot eer van God door ons.

Het is niet zo dat de politicus die beloften uitspreekt later het volk aanspreekt of het zich aan zijn beloften gehouden heeft. De politicus zelf heeft die verantwoording. Vandaar al die filmpjes op het internet om de politicus er ook aan te houden. Hij deed de beloften. Hij komt (als het goed is) die beloften ook na.

Galaten 3: 21 Is de wet in strijd met de beloften van God? Volstrekt niet! Want indien er een wet gegeven was, die levend kon maken, dan zou inderdaad uit een wet de gerechtigheid voortgekomen zijn.

Galaten 3: 22 Neen, de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat ten gevolge van het geloof van Jezus Christus de belofte het deel zou worden van hen, die geloven.

Net zoals de politicus verantwoordelijk is voor de vervulling van zijn eigen beloften, zo worden ook alle beloften van God geen realiteit door onze inspanningen.

Het is niet de inspanning van de gelovige waardoor we deel krijgen aan de belofte. Het is zelfs niet het geloof van de gelovige waardoor dit een feit wordt. Het is het werk en het geloof van Jezus Christus.

Alle beloften golden voor het aardse volk Israël.
Romeinen 9: 4 immers, zij zijn Israëlieten, voor hun is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften.

De plaatselijke politici geven ook plaatselijke beloften. Ik kan in Gouda niet een politicus van Groningen eraan houden dat hij zijn beloften voor Gouda moet nakomen. Die golden niet voor mijn stad.

Als niet joden hebben we ook totaal geen enkel recht op één enkele nakoming van Gods belofte aan mij. Het is puur genade en genade alleen dat God met een heel apart geheim voor mij en voor jou kwam.
Efeze 3: 6 dit geheim, dat de heidenen samen–erfgenamen zijn, een samen-lichaam is en samen-deelgenoten van de belofte in Christus Jezus zijn door het evangelie,

Niet verdiend, toch gekregen. Zelfs nooit beloofd aan ons, toch gekregen. Geen loon naar werken. Er was geen filmpje om God aan Zijn woord te houden. Alles, echt alles is puur genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende