U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Linnen Onderbroek

Als je je toch eenmaal in onderbroeken verdiept, dan komen er nooit voor mogelijk gehouden boodschappen naar boven. Nee, nee, geen onderbroekenlol!

Hoe smerig we ook aan de buitenkant over mogen komen, onze identiteit ligt vast in wie we in Christus zijn. We zijn bekleed met Christus. Hij is ons leven. Dat is een heerlijke rust omdat we de vernieuwing van ons leven ontspannen in Zijn machtige hand mogen laten. We zullen zeker en gewis veranderen door het vernieuwde denken.

Er worden ons in de Bijbel echter nog meer dingen verteld over deze onderbroek.
Leviticus 16: 4 Het heilige linnen onderkleed zal hij aantrekken en een linnen broek zal over zijn vlees zijn en met een linnen gordel zal hij zich omgorden en een linnen tulband zal hij zich ombinden; dit zijn heilige klederen, die hij zal aantrekken, nadat hij zijn lichaam in water gebaad heeft.

De onderbroek is van linnen, maar ook alle andere kledingstukken die hier vermeld worden zijn van diezelfde stof gemaakt.
Waarom wordt hier linnen gebruikt? Daar geeft Ezechiël antwoord op:
Ezechiël 44: 18 Linnen hoofddoeken zullen op hun hoofd zijn en linnen broeken aan hun heupen, zij zullen zich niet omgorden met iets dat doet zweten.

Kijk, het antwoord is heel simpel. Het is niet Gods bedoeling om ons te laten zweten in de dienst voor Hem. Hier zien we Gods genadig optreden al rechttoe rechtaan in het Oude Testament onder de wet naar voren komen. Die genade onder de wet had Israël zelf al niet begrepen.

Romeinen 9:31 Israël, hoewel het een wet ter gerechtigheid najaagde, is aan de wet niet toegekomen.

God schenkt altijd uit genade, ook als Hij iemand, zoals een priester, een dienst schonk. Die dienst is geen ploeteren en jakkeren voor de Heer. Het is de Heer die in en aan ons werken wil.

Het is een rust zonder zweten.
Mattheus 11: 28-30 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven; neemt Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en jullie zullen rust vinden voor je zielen; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.

Laten we eens eerlijk kijken naar hoe we dat juk en die last opvatten. Voor velen betekent het dan toch dat de Heer opnieuw met een zwaar juk en een stevige last komt aanzetten en die op onze nek legt. Gelukkig mogen we dan de Heer vragen of Hij ons helpt te dragen. Zo vatten velen het op.

Nee, Zijn dienst levert juist geen enkele zweetpartij op. Wat de Heer hier schenkt als juk of als Zijn last is de rust die Hij geeft. Het is dwaas om de Heer met rust in Zijn handen uitgestrekt naar ons te zien staan, om dan zodra we die rust van Hem aannemen te ontdekken dat Hij in plaats van die rust ons een zwaar juk oplegt.

Wat Hij op ons legt als juk is die rust van Hem.

God zal ons met niets omgorden dat ons doet zweten. Dat deed God niet tijdens de periode van de wet. Hij handelde in genade. Christus deed dat tijdens Zijn rondwandeling op aarde niet toen Hij Zijn rust aan Zijn discipelen schonk. Hij handelde in genade. In onze huishouding van genade is het nog altijd niet Gods weg om ons iets te dragen te geven dat ons doet zweten. Hij handelt nog altijd in genade.

Wat een heerlijke linnen onderbroeken, hè?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende