U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

De Enige Echte Onderbroek

Bemoeit God zich nu ook al met de onderbroeken die ik draag? Er is ook niets meer privé!

De onderbroekenlol is tegenwoordig tot een kunstvorm met de grote hoofdletter ‘K’ verheven. Waar cabaret tot voor kort nog een verfijnde nuancering met een lach van de actualiteit was, heeft ook daar het persifleren tot op het bot zonder enige nuance toegeslagen. Die denderende humor heeft zich spreekwoordelijk aan dit kledingsstuk verbonden.

Nu blijkt uit de Bijbel dat God al ver voordat wij mensen dit kledingsstuk op TV en via You Tube filmpjes niet met rust konden laten, Hij zich heel nadrukkelijk over de onderbroek heeft uitgelaten.

Exodus 28: 42-43 Maak voor hen linnen broeken, om hun schaamte te bedekken: van de heupen tot aan de dijen zullen zij reiken. Aäron en zijn zonen zullen die dragen, wanneer zij komen naar de tent van de samenkomst of wanneer zij naderen tot het altaar, om dienst te doen in het heiligdom, opdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en sterven. Het is een altoos durende inzetting voor hem en voor zijn nakomelingschap.

Het draait hier om de onderkleding die de priesters moesten dragen in hun dienst in het heiligdom. Zij moesten onderbroeken van linnen dragen, die het hele gedeelte van de heupen naar beneden tot op de dijen moesten bedekken. Zouden ze met een andere onderbroek komen aanzetten dan zouden ze simpelweg sterven. Gods standpunt hierover was nogal radicaal.

We kennen een God van genade en dan hebben we de neiging om deze voorschriften van de wet betreffende de uiterlijke eredienst van Israël tamelijk zwart wit te vinden. Het is ook juist dit zwart wit dat nodig was om een helder plaatje in het Oude Testament neer te zetten.

Wat wij kennen als de witte boodschap van de genade van God werd in zo’n plaatje als dit uit de wetgeving als een zwarte schaduw geprojecteerd.
Colosse 2: 17 dingen, die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid Christus is.

Hebreeën 8: 5 Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse,
Hebreeën 10: 1 Want daar de wet
slechts een schaduw heeft van de toekomstige goederen,

Ik kan me je verbazing levendig voorstellen: ‘Ja zeg, het wordt steeds gekker! Nu is de onderbroek al een plaatje van het goede nieuws van genade?’
Ja!

Zoals God de naakte mens in de hof in Eden bekleedde, zo wordt hier de gelovige in zijn dienst opnieuw door de Heer bekleed.

Galaten 3: 27 Jullie zijn met Christus bekleed.

Wat deze onderbroek betreft, niemand ziet dat ding, het is wel het meest intieme kledingstuk. Het hele noemen van je onderbroek is feitelijk al een inbreuk op je privacy. Dit kledingstuk wijst dus op dat wat jij op jouw meest verborgen plekje bent. Het is juist je meest verborgen plekje dat jouw je eigen identiteit geeft. Door de omstandigheden of je werkzaamheden in het leven kan je dan wel een razend smerig T-shirt en spijkerbroek aanhebben, maar je bent bekleed met Christus. Je onderbroek is schoon.

Zoals God nu ons nieuwe leven geschapen heeft is niet dat wij veranderen door wat we uiterlijk zijn. De verandering uiterlijk volgt juist uit wat we innerlijk, in het verborgen, reeds in Christus geworden zijn.
Romeinen 12: 2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken,

Je denken wordt hier als bron vermeld waardoor je verandert. Je denken is vernieuwd. Je bent bekleed met Christus. Je hebt je onderbroek aan. Dat is echter privé.

Dat is verborgen. Niemand ziet dat. Dat is echter wel je identiteit. Dat is wel de bron waarvan uit je hele leven verandert.

Zo is zelfs een onderbroek een Bijbels onderwerp van genade en genade alleen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende