U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Enquête Zus Enquête Zo

Valt het je ook op dat er met de dag meer enquêtes bijkomen. Je kan het zo gek niet bedenken of men gaat er al de straat voor op om de mening van het volk erover te vragen.

Ik kan me nog heel goed herinneren hoe Wim Kan in de zestiger jaren hier al de draak mee stak. Hij speelde dat iemand de straat opging om het volk te vragen wat ze van de vijftien miljoenste inwoner van Nederland vonden: ‘Nou, gezellig hoor. Nee, echt, heel gezellig!’
Voor de zekerheid vroeg de enquêteur nog even door of ze dan al die mensen thuis zou uitnodigen: ‘Nou nee, dat niet. Maar wel erg gezellig!’

Het nieuws heeft inmiddels al het belang en de omvang van Privé of Story overtroffen. Roddel en achterklap zijn nu ook ingeburgerde nieuwsfeiten geworden. Maar natuurlijk, ook daar moet de mening van het volk over onderzocht worden.

Zo kwam een dodelijk vermoeide voorzitster van NOC*NSF, Erica Terpstra, bij radio 538 in de uitzending van Edwin Evers. Dat klonk toch wel erg aangeschoten. Dus de volgende dag was er gelijk al een enquête gehouden onder 5000 mensen.

Ja, hier moet je natuurlijk de mening van het volk over weten.

Uit gewoon onderzoek betreffende bijvoorbeeld de historische feiten van Nederland blijkt plotseling een schrikbarend gebrek aan kennis onder het volk.

Enig onderscheid tussen de politieke kleur van diverse partijen is aan het gros ook al niet besteed, blijkt eveneens uit onderzoek.

Wat de moeder van Jan Smit allemaal wist op te lepelen dat meegenomen zou zijn uit zijn woning blijkt het grote nieuws dat eventueel het rapport commissie Davids veruit overschaduwt.

De centrale boodschap van de Bijbel is genade. Het is het feit dat zonde, dood en graf overwonnen is door Christus Jezus. Het is de heerlijke zekerheid dat wij nu een opgestane Heer als ons leven mogen kennen. Het is die geweldige rust dat Hij Zijn leven nu in ons uitwerkt.

We hoeven niet te onderzoeken wat het christenvolk vindt wat de belangrijkste boodschap van de Bijbel is. Men komt aan met: ‘Goed zijn voor je naaste. De ander liefhebben als jezelf.‘ Eventueel: ‘God liefhebben bovenal’. Bij een enkel evangelisch gelovige krijg je te horen: ‘Jezus is voor mijn zonden gestorven’. Maar dan heb je wel de uiterste grens bereikt.

Wat noemt de Bijbel de blijde boodschap?
1 Corinthe 15: 3-4 Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, en Hij is begraven en ten derden dage opgewekt, naar de Schriften,
Van opstanding hoor je vrijwel niemand spreken.
1 Corinthe 15: 14 Indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking inhoudsloos, zonder inhoud is dan ook jouw geloof.
1 Corinthe 15: 17-19 Indien Christus niet is opgewekt, dan is jouw geloof zonder vrucht, dan ben je nog in je zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. Indien wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.

Onze boodschap is niet inhoudsloos. Genade betekent: Christus is opgestaan!
Ons geloof is niet inhoudsloos. Genade betekent: De opgestane Heer is ons leven!
Ons geloof is niet vruchteloos. Genade betekent: Zijn opstandingleven werkt vrucht!
We zijn niet meer in onze zonden. Genade betekent het eind van de zonde, het begin van Zijn leven.

Je hoeft niet de aller, allerbeklagenswaardigste van alle mensen te zijn. Eens voor altijd is er afgerekend met je zonden. Christus is opgestaan. Hij is jouw leven. Hij werkt Zijn vrucht.

Meer kennis, meer inzicht in dat geweldig rijke leven uit genade wens ik echt iedereen toe die dit leest. Gods overvloeiende rijkdom van genade staat tot jouw beschikking.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende