U bevindt zich hier: Artikelen Hein de Haan

Kom Met Uw Genade Heer

Ja, inderdaad. Het is weer eens tijd voor een Opwekkingslied.
Het is niet per definitie dat ik altijd klagen wil. Er zijn genoeg positieve liederen met een duidelijk Bijbelse boodschap. Daar hoort deze echter weer absoluut niet toe.

Lied 353 van de Opwekkingsbundel reken ik tot dat groeiende koor van ongeloofsliederen dat de evangelische wereld stormenderhand inneemt.

De genade van de Heer is gekomen. Het is zelfs de huishouding van Gods genade waar we momenteel midden in leven. Tegen God zeggen dat Hij nu eindelijk eens over de brug moet komen met Zijn genade staat in mijn beleving gelijk aan Hem een enorme optater verkopen. Dat is echter wat doorlopend plaatsvindt in evangelische gemeenten.

Kom met Uw genade Heer
Reinig ons door Uw bloed
Kom met Uw genade Heer
Reinig ons door Uw bloed

Met deze twee ontkenningen van Gods werk aan, in en door ons zijn we gelijk al op de helft van het nummer aanbeland. Papierschaarste zal beslist een grote rol hebben gespeeld in de samenstelling van de Opwekkingsbundel. Alles moet tig keer herhaald worden, anders ben je in tien seconden klaar met een lied.

Christus zal ons wel toezingen:
Ik ben gekomen met Mijn genade kinderen
Ik heb jullie gereinigd met Mijn bloed

De woorden ‘eens voor altijd gereinigd’ werden ooit in de evangelische wereld omhelsd. Dat is alles verleden tijd en we geloven het niet meer. Dat ongeloof is zelfs zo sterk geworden in de persoonlijke relatie met God dat het nu zelfs in een lied emotioneel vertolkt moet worden.

Nee, de Heer kan wel zeggen gekomen te zijn met Zijn genade. Dat kan er bij ons niet in.
Kom toch met Uw genade Heer!
Nee, de Heer kan wel zeggen dat we eens voor altijd gereinigd zijn. Dat kan er bij ons niet in.
Reinig ons toch met Uw bloed!

Geef ons Uw vrede
Waai met Uw Geest
Geef ons Uw vrede

En doorstroom ons opnieuw
Met Uw Geest


Romeinen 5: 1 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus,
We bezitten Zijn vrede. Alles is reeds perfect tot stand gebracht.

Nee, de Heer kan wel zeggen dat er vrede gekomen is. Dat kan er bij ons niet in.
Geef ons Uw vrede!

Het lied eindigt met de Geest. Laat ik daar ook mee eindigen.
Efeze 1: 15-20 Daarom houd ook ik, … , niet op … om jullie te gedenken bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, … jullie de Geest van wijsheid en van openbaring zal geven om Hem recht te kennen: verlichte ogen van jullie harten, opdat jullie weten, welke hoop Zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is van Zijn erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot Zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij heeft gewrocht in Christus,

Het is Zijn Geest die de ogen kan openen voor al die rijkdommen die jullie allemaal nu al bezitten omdat ze allemaal bewerkt (gewrocht) zijn in Christus Jezus. Die Geest kan de schellen, die Opwekkingsliederen heten, van de ogen halen. Daar bidden we voor.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende